Välutbildade optiker kan avlasta hårt pressad ögonsjukvård

måndag 19 december

Välutbildade optiker kan avlasta hårt pressad ögonsjukvård

Sveriges optiker kan nu, med rätt utbildning, få behörighet att använda så kallade diagnostiska droppar. Det skapar nya möjligheter för ett ännu närmare samarbete mellan ögonsjukvården och optikerbranschen – och i förlängningen en bättre ögonhälsa hos befolkningen.

År 2015 meddelade Region Halland att man slutar med screening för glaukom-hereditet. Eller på vanlig svenska: landstingsvården i Halland slutar erbjuda speciell uppföljning av personer som har glaukom ("grön starr")  i släkten. Det är bara ett exempel på de neddragningar som sker när Sveriges ögonsjukvård kämpar för att fördela sina begränsade resurser till en befolkning där de äldre blir allt fler, och vårdbehovet bara växer. En färsk undersökning från Synskadades Riksförbund visar att drygt var fjärde patient  i ögonvården får vänta mer än tre månader för ett första besök hos en ögonläkare – något som utgör ett brott mot vårdgarantin.

Situationen fick Johan Semby, överläkare vid ögonkliniken i Hallands sjukhus, att tänka i nya banor. Som ansvarig för frågor som rör glaukom i Region Halland insåg han att man måste bli bättre på att engagera aktörer utanför landstingssystemet. Och här ägnade han en särskild tanke åt yrkeskåren av högutbildade optiker som har både kunskap och utrustning för att utföra basala undersökningar av ögontryck och synfält.

– Vi ville skapa en ökad grundförståelse för våra behov hos andra aktörer som tar hand om landstingets ögonpatienter – både privata ögonkliniker och optiker, säger Johan Semby som bjöd in båda dessa grupper till glaukomsatsningen Projekt Halland Zebra i september 2016.

Målet för projektet var "att skapa ett gott samarbetsklimat mellan offentliga och privata aktörer i Halland, till glädje för halländska ögon". En grundprincip i satsningen är att sjukvården ska se optiker med rätt utbildning som en samarbetspartner. Personer över 50 år som är rädda om sin ögonhälsa gör klokt i att gå till optikern på regelbundna synundersökningar som även omfattar en tryckmätning. Inte minst gäller det personer som är nära släkt med någon som drabbats av glaukom, dessa bör dessutom följas med synfältsundersökning hos optiker eller privat ögonmottagning.

– Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till synhandikapp; ungefär hälften av fallen är oupptäckta och patienten märker ofta ingenting innan hälften av synfältet är borta, säger Johan Semby.

Lars Steen, ordförande i Glaukomförbundet samt även internmedicinare, välkomnar de här tankegångarna hos sjukvården:

– Jag tycker det är bra att optikerna är aktiva inom det här området och jobbar i team med sjukhusen - tillsammans löser de patientens problem.

Lars Steen har noterat att en diskussion om hur optiker kan förstärka ögonsjukvården har vaknat till liv:

– Multiprofessionellt samarbete är ju det moderna arbetssättet som växer fram inom sjukvården i takt med att allt blir mer och mer komplext och vi får nya avancerade maskiner. Kunskaper omsätts väldigt snabbt inom det biologiska området, och alla kan inte vara specialister på allting.

Den 1 september kom goda nyheter till den svenska ögonsjukvården från Socialstyrelsen i form av nya föreskrifter gällande "kompetenskraven för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel". I praktiken betyder det att optiker som genomgått rätt utbildning, motsvarande cirka 30 högskolepoäng, har rätt att använda vissa receptbelagda läkemedel vid undersökning – dels för att vidga pupillen, dels för att dämpa smärta. Det ökar möjligheterna för optiker att avlasta sjukvården.

– Med diagnostiska droppar öppnas fler möjligheter vid ögonundersökning, inte bara centralt på ögats bakre medier utan hela ytan ut i kant – något som gör att vi optiker lättare kan fånga det som ska remitteras vidare till läkare, förklarar Paul Folkesson på Optikerförbundet. När vi nu kan beskriva våra fynd utförligare blir det lättare för sjukvården att prioritera inkomna remisser. Därmed frigörs tid för de mest akuta fallen så att de kan bli snabbare expedierade av landstingens ögonsjukvård.

Av Olle Bergman (artikel ur tidningen Optik/Optikerförbundet)

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet