Välutbildade optiker kan avlasta hårt pressad ögonsjukvård

måndag 19 december

Välutbildade optiker kan avlasta hårt pressad ögonsjukvård

Sveriges optiker kan nu, med rätt utbildning, få behörighet att använda så kallade diagnostiska droppar. Det skapar nya möjligheter för ett ännu närmare samarbete mellan ögonsjukvården och optikerbranschen – och i förlängningen en bättre ögonhälsa hos befolkningen.

År 2015 meddelade Region Halland att man slutar med screening för glaukom-hereditet. Eller på vanlig svenska: landstingsvården i Halland slutar erbjuda speciell uppföljning av personer som har glaukom ("grön starr")  i släkten. Det är bara ett exempel på de neddragningar som sker när Sveriges ögonsjukvård kämpar för att fördela sina begränsade resurser till en befolkning där de äldre blir allt fler, och vårdbehovet bara växer. En färsk undersökning från Synskadades Riksförbund visar att drygt var fjärde patient  i ögonvården får vänta mer än tre månader för ett första besök hos en ögonläkare – något som utgör ett brott mot vårdgarantin.

Situationen fick Johan Semby, överläkare vid ögonkliniken i Hallands sjukhus, att tänka i nya banor. Som ansvarig för frågor som rör glaukom i Region Halland insåg han att man måste bli bättre på att engagera aktörer utanför landstingssystemet. Och här ägnade han en särskild tanke åt yrkeskåren av högutbildade optiker som har både kunskap och utrustning för att utföra basala undersökningar av ögontryck och synfält.

– Vi ville skapa en ökad grundförståelse för våra behov hos andra aktörer som tar hand om landstingets ögonpatienter – både privata ögonkliniker och optiker, säger Johan Semby som bjöd in båda dessa grupper till glaukomsatsningen Projekt Halland Zebra i september 2016.

Målet för projektet var "att skapa ett gott samarbetsklimat mellan offentliga och privata aktörer i Halland, till glädje för halländska ögon". En grundprincip i satsningen är att sjukvården ska se optiker med rätt utbildning som en samarbetspartner. Personer över 50 år som är rädda om sin ögonhälsa gör klokt i att gå till optikern på regelbundna synundersökningar som även omfattar en tryckmätning. Inte minst gäller det personer som är nära släkt med någon som drabbats av glaukom, dessa bör dessutom följas med synfältsundersökning hos optiker eller privat ögonmottagning.

– Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till synhandikapp; ungefär hälften av fallen är oupptäckta och patienten märker ofta ingenting innan hälften av synfältet är borta, säger Johan Semby.

Lars Steen, ordförande i Glaukomförbundet samt även internmedicinare, välkomnar de här tankegångarna hos sjukvården:

– Jag tycker det är bra att optikerna är aktiva inom det här området och jobbar i team med sjukhusen - tillsammans löser de patientens problem.

Lars Steen har noterat att en diskussion om hur optiker kan förstärka ögonsjukvården har vaknat till liv:

– Multiprofessionellt samarbete är ju det moderna arbetssättet som växer fram inom sjukvården i takt med att allt blir mer och mer komplext och vi får nya avancerade maskiner. Kunskaper omsätts väldigt snabbt inom det biologiska området, och alla kan inte vara specialister på allting.

Den 1 september kom goda nyheter till den svenska ögonsjukvården från Socialstyrelsen i form av nya föreskrifter gällande "kompetenskraven för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel". I praktiken betyder det att optiker som genomgått rätt utbildning, motsvarande cirka 30 högskolepoäng, har rätt att använda vissa receptbelagda läkemedel vid undersökning – dels för att vidga pupillen, dels för att dämpa smärta. Det ökar möjligheterna för optiker att avlasta sjukvården.

– Med diagnostiska droppar öppnas fler möjligheter vid ögonundersökning, inte bara centralt på ögats bakre medier utan hela ytan ut i kant – något som gör att vi optiker lättare kan fånga det som ska remitteras vidare till läkare, förklarar Paul Folkesson på Optikerförbundet. När vi nu kan beskriva våra fynd utförligare blir det lättare för sjukvården att prioritera inkomna remisser. Därmed frigörs tid för de mest akuta fallen så att de kan bli snabbare expedierade av landstingens ögonsjukvård.

Av Olle Bergman (artikel ur tidningen Optik/Optikerförbundet)

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-20
Det är Dr SUNNY du kan maila honom om han behöver hjälp i ditt förhållande drsunnydsolution1@gmail.com Jag lovar att dina problem kommer att lösas omedelbart. Efter att ha varit i relation till honom i sju år lämnade han mig, jag gjorde allt. Kan jag vända honom, men allt var förgäves. Vill ha för den kärlek jag känner för honom bad men han vägrade tills förklarade mitt problem med någon online och hon föreslog att jag hellre skulle maila en stavningskastare som kunde hjälpa mig med en stava som skulle få honom tillbaka, men jag m killen som aldrig trodde på stavar, hade jag inget annat val än att prova det, skickat till thaumaturge, jag sa inget problem allt kommer att bli bra om tre dagar, min ex tillbaka till mig inom tre dagar, stavningen var cast och överraskande på andra dagen, som var runt 16:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, svarade han. ring och allt han sa var att han var så dålig för allt som hände, jag ville komma tillbaka till mig, som jag älskar så mycket. Jag var så glad och förvånad. Sedan dess har jag lovat att alla som känner viljan Har aldrig ett problem med förhållandet, jag kommer att hänvisa till stavningskärlet för att hjälpa till. Vem som helst kan behöva hjälp av tvättmaskinen, han mailar drsunnydsolution1@gmail.com Han gjorde också många stavliknande, (1) vill ha din ex tillbaka. (2) Du har alltid mardrömmar. (3) Att främjas på ditt kontor (4) Vill du ha ett barn. (5) Du vill vara rik. (6) vill hålla din make att vara din egen för alltid. (7) behovet av ekonomiskt stöd. 8) Vill du ha kontroll över det äktenskapet 9) Vill du lockas till människor 10) Bristen på barn 11) BEHÖVER DU EN HUSBAND / WIFE 13) Hur man vinner din lotteri 14) PROMOTIONELL SPEL 15) SKYDDSPELLA 16) BUSINESS SPELL 17) GOD ARBETE HEKIZO 18) botemedel för vilken sjukdom som helst / H.I.V. Kontakta honom idag på: drsunnydsolution1@gmail.com eller WhatsApp på +2348077620669
Lydia,

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet