VTI pausar körsimulatorn

onsdag 27 juni

VTI pausar körsimulatorn för de som har
synfältsbortfall – Transportstyrelsen
vill utvärdera verksamheten

Transportstyrelsen har rekommenderat VTI att pausa körsimulatorn i Linköping för de individer med synfältsbortfall och VTI gjorde detta den 13 juni 2018. 

Bakgrund

Transportstyrelsen har varit huvudfinansiär för ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid Statens Väg och Transportforskningsinstitut, VTI. Målet med projektet var att för personer med synfältsdefekter skapa en simulatorbaserad metod för provkörning för behörighet B.

Projektet pågick i drygt tre år och under hösten 2016 påbörjades reguljära körningar i simulatorn. En körning i simulatorn kostar 18 750 kr och betalas av medborgaren. En godkänd körning i simulatorn har vägt tungt i Transportstyrelsen bedömning av om undantag från de medicinska kraven rörande synfältsdefekter kan beviljas eller inte.

Det har inkommit ansökningar om undantag där förare med mycket stora synfältsbortfall har klarat körningen i simulatorn. Dessa ansökningar har gett upphov till frågor kring simulatorn.

  • Är synfälten inte så viktiga för att kunna köra bil säkert?
  • Är simulatorn inte ett tillräckligt känsligt instrument för att fånga upp vilka som klarar att kompensera för sina synfältsdefekter?
  • Är svaret en kombination av ovanstående frågeställningar?

För att försöka svara på dessa frågor kommer Transportstyrelsen att genomföra en utvärdering av simulatorverksamheten som beräknas bli klar innan årsskiftet. VTIs övriga verksamhet kopplat till simulatorn berörs inte.

Sammanfattning av vad som besvaras i frågorna i länken nedan

  • Transportstyrelsen ser ett behov av att utvärdera verksamheten med simulatorn eftersom det har visat sig att flera personer med mycket stora synfältsdefekter har klarat körningen i simulatorn.
  • Det är, precis som tidigare, inte givet att den som klarar körningen i simulatorn får sin ansökan om undantag beviljad. Det görs en sammantagen bedömning av varje ansökan.
  • Under utvärderingen är det inte försvarbart att enskilda ska betala den stora kostnad som är förknippad med en körning i simulatorn.

Här kan du läsa hela dokumentet

med Transportstyrelsens Frågor och Svar kring pausningen av körsimulatorn.

 

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet