VTI enkätstudie om körkort och välfärd

torsdag 15 november

Vill du delta i en enkätstudie

om körkort och välfärd?

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) pågår ett projekt där vi vill undersöka om välfärden förändras efter återkallat körkort på grund av synfältsbortfall. I studien jämförs välfärd mellan personer som har körkort och personer som har fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall. Projektet sker inom ramen för ett avhandlingsarbete och är finansierat av Transportstyrelsen.

Vi söker dels personer som har glaukom och som har ett giltigt B-körkort.
Och dels personer som har glaukom men som har fått B-körkortet återkallat på grund av synfältsbortfall.

Du deltar genom att besvara en av webbenkäterna nedan. Bäst fungerar webbenkäten på dator/läsplatta, men det går också att besvara den på mobiltelefonen. Deltagandet i enkätstudien är frivilligt, och du kan när som helst avbryta din medverkan.

Du som har glaukom och har ett giltigt B-körkort deltar i studien genom att klicka på följande enkätlänk:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=661224X148876090X89429

Du som har glaukom och har fått B-körkortet återkallat på grund av synfältsbortfall deltar i studien genom att klicka på följande enkätlänk:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=665995X148876772X48057


Om du har frågor om studien är du välkommen att höra av dig till:
Jonna Nyberg
(Doktorand vid Örebro universitet samt VTI)
Mejladress: jonna.nyberg@vti.se
Telefon: 070-943 04 85

Om du har frågor om enkäten är du välkommen att höra av dig till:
Per Henriksson
(Statistiker, VTI)
Mejladress: per.henriksson@vti.se
Telefon: 070-917 42 04

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet