Dalarna norra

Årsmöte med besök av optiker

Den 5 april 2018 höll glaukomföreningen sitt årsmöte. Ett tjugotal medlemmar tog sig till Andreasgården i Mora trots ishalkan. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar summerade vi och berättade om resultatet av den enkät som vi genomfört bland medlemmarna tidigare i år, bland annat inspirerade av Glaukomföreningen Norrbotten.

Vår enkät visar att ögonsjukvården i norra Dalarna sköter sig rätt bra. De flesta patienter får både tryck och synfält undersökt med hyggligt återkommande intervaller. Av enkäten framgår även att våra medlemmar gärna vill att vi ordnar en glaukomskola, vilket ögonsjukvården i Mora är med på att samarbeta kring. Vi jobbar således vidare på att försöka hitta rätt former för en sådan.

Vi hade också bjudit in en särskild gäst till mötet, Kerstin Kosunen, optiker vid Specsavers i Mora. Hon berättade om optikernas roll i ögonsjukvården, hur mycket de kan se och upptäcka i ögat. Kanske långt innan både läkare och ögonsjuk-sköterskor har kontaktats. En resurs väl värd att värna om!

Till styrelse för 2018 valde årsmötet: Anne-Marie Berglund, Barbro Bölling, Åsa Holvall, Kristina Frost, Sonja Pers, Ingrid Sjökvist och Willy Nygårdhs.

Ingrid Sjökvist

Välbesökt monter på 60plus Mässan i Falun

Glaukomföreningarna Dalarna Norra och Dalarna Södra deltog gemensamt på 60plus Mässan i Lugnets Arena 25-26 oktober 2017. I montern stod Barbro Bölling, ordförande i Norra och Anne-Marie Thulin, ordförande i Södra samt Anita Holmberg, ledamot i Södras styrelse.

Anita Holmberg t v och Anne-Marie Thulin t h informerade om glaukom.

3 500 besökare kom till mässan och intresset för just glaukom-montern var stort, berättar Barbro Weman Bölling.
– Om vi får några nya medlemmar med vår närvaro är för tidigt att säga, men vi har i alla fall spridit budskapet.
Anita Holmberg, som också är ögonsjuk-sköterska, framträdde en kvart på scenen och berättade om glaukom, vilket var mycket lyckat bekräftar Barbro.

Dagen innan blev Barbro intervjuad av lokalradion, Radio Siljan om glaukom och föreningen. Hela intervjun ligger på Radio Siljan/webbradion den 25 oktober. Lyssna här!

 

Text: Ingrid Sjökvist Foto: Barbro Weman Bölling

 

Norra Dalarna har god glaukomsjukvård

– Glaukomsjukvården i norra Dalarna har aldrig varit bättre än nu.
Det tycker i alla fall Ulf Bond, avdelningschef för ögonmottagningen vid Mora lasarett.

– Detta trots att vi inte har någon egen stationerad ögonläkare längre. Avsaknaden av en sådan har tvingat fram nya arbetsmetoder, som visat sig vara väldigt effektiva.

– Det viktigaste för en glaukompatient, fortsätter han, är att få sin diagnos i god tid och att komma igång med droppar så snabbt som möjligt om behandling behövs.

– Vi är bara fyra sköterskor här, inklusive mig själv, vi blir fem inom kort om vi lyckas att rekrytera en till sköterska. Genom att vi inte har någon egen läkare längre har vi sköterskor fått mer tid till det som vi själva kan göra. En läkare, hur önskvärd en sådan än är, tar också tid från det som sköterskan som ska förbereda, ta fram dokumentation och så vidare. Det vill säga fler än en person är inbegripna i ett och samma patientärende.

Vi sköterskor mäter trycket, fotograferar synnerven mäter storleken på synnerven och tjockleken på hornhinnan samt gör synfältsmätningar. Av de resultaten kan vi oftast avgöra om det rör sig om glaukom och om läkare behöver kontaktas, till exempel för att skriva ut recept. Sedan ska vi planera in återbesök och uppföljning av effekten av insatt behandling.

Visst finns läkare
Men visst finns det läkare. Ibland. Stafettläkare ett tiotal veckor, spridda över hela året, och de får då ta sig an de svårare fallen. Sådana diskuteras däremellan i telefonkonferens med ögonspecialist en gång i veckan, och då har specialisten och ögonsjuksköterskorna i Mora som känner till fallet, tillgång till exakt samma dokumentation och bilder via datorn på var sida om telefonledningen.

– Vi har byggt upp en lärande och effektiv organisation hos oss, säger Ulf Bond. Vår kö till ögonläkare är idag tre månader, det vill säga vårdgarantin uppfylls och de remisserna som så mycket som "luktar" glaukom har vår verksamhetschef bestämt att vi ska prioritera.

Dialog inledd
Det var styrelsen i Glaukomföreningen Dalarna norra som hade bett att få komma till ögonmottagningen för att öppna en dialog med dem, bland annat för att kunna svara medlemmarna på frågor. På bilden visar Ulf Bond ordföranden Barbro Bölling mottagningens värstingkamera som fotograferar synnerven tredimensionellt och återger bilden i färg i datorn.

Text och foto: Ingrid Sjökvist

Styrelse 2018

Barbro Wehman Bölling, Mora, ledamot
Willy Nygårds
, Malung, kassör
Anne-Marie Berglund, Mora
Ingrid Sjökvist, Vikarbyn, ledamot
Åsa Holvall Carlerud, Mora, suppleant
Kristina Frost
Sonja Pers

Ögonläkare Göran Hermansson hälsar oss välkomna till hans ögonmottagning i Rättvik, mer information HÄR.

Kontakt i Dalarna norra

Ingrid Sjökvist
tel 070-542 42 07
e-post
dalarnanorra@glaukomforbundet.se

Postadress: c/o Ingrid Sjökvist, Karlbergastigen 10, 15156 Södertälje 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet