Gävleborg

Ny glaukomförening bildad i Gävleborg

Vid ett möte den 30 nov 2017 i Gävle bildades en ny glaukomförening. De drygt 30 mötesdeltagarna fattade beslut om att bilda en förening med namnet Glaukomföreningen Gävleborg och valde interimsstyrelse.

Interimsstyrelsen ska nu starta föreningens arbete och kalla till ett årsmöte i början av 2018. Då ska stagar fastställas och styrelse väljas. Avsikten är att mötesverksamhet ska komma igång så snart som möjligt efter årsmötet.

De medlemmar som geografiskt hör till Gävleborg, och som tidigare tillhört Glaukomföreningen Uppland, kommer automatiskt att överföras till Glaukomföreningen Gävleborg.

Interimsstyrelsen har följande sammansättning:
Eric Markgren (ordf)
Per Hallgren
Gerd Swälas
Peter Walander

Vill du komma i kontakt med föreningen kan du ringa Eric
på tel 0730-49 84 35 eller mejla eric.markgren@tele2.se

Kontakt i Gävleborg

Eric Markgren, ordförande interimsstyrelsen
tel 0730-49 84 35, e-post eric.markgren@tele2.se

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet