Göteborg

Kom och prata glaukom med oss på Seniormässan den 27-29 mars!

Välkommen till vår monter B07:08 på Seniormässan på Svenska Mässan i Göteborg.

Mer information om mässan finns på: https://seniormassan.se/goteborg/hem_gbg/Glaukomcafé på Conditori Nordpolen i Vara

Första onsdagen i varje månad:

4 april, 2 maj
kl 11.00-13.00

Du köper själv ditt kaffe med dopp som serveras enligt traditionen på Nordpolen. Hjärtligt välkommen!

Glaukomföreningen deltog på Ögats dag

Den 12 oktober 2017 anordnade Ögonfonden Ögats Dag i Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus. Glaukomföreningen i Göteborg representerades av styrelseledamöterna Eva Bernbro och Marika Brolin.

Vi hade ett bord i konserthusets foajé med informationsmaterial såsom tidningen Ögontrycket, broschyren Vad är glaukom? och göteborgs-föreningens egen folder. Övriga utställare var t ex SRF, Ögonverk-samheten Mölndal och flera läkemedelsföretag. Läs mer här >>

Möte i Borås överträffade förväntningarna

Den 14 mars under Världsglaukomveckan inbjöds till ett informationsmöte i Borås om glaukom och med syftet att starta en intressegrupp inom glaukomföreningen. Antal intresserade fyllde Elin Odenkrants sal på Södra Älvsborgs sjukhus till bristningsgränsen, cirka 140 personer kom!

Mötet inleddes av Claes Hagman som berättade att en intressegrupp Sjuhärad anknuten till Glaukom-föreningen i Göteborg höll på att bildas. Därefter berättade Glaukomföreningens ordförande Sören Nilsson om Glaukomförbundets och Glaukomföreningen i Göteborgs verksamhet.

Dagens föreläsare var ögonläkaren Anna Toftgård, Södra Älvsborgs sjukhus. Deltog i mötet gjorde också vårdenhetschef Melanie Seel och Elin Jonsdottir, ögonläkare med specialintresse glaukom. Läs hela referatet här!

Årsmöte med föreläsning om hemsjukvård

Årsmöte med Glaukomföreningen Göteborg hölls den 23 februari 2017. 31 personer kom till Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget. Efter sedvanliga förhandlingar, med bland annat val av styrelse, föreläste Birgitta Malmberg Böhm, legitimerad sjuksköterska utifrån sin erfarenhet av hemsjukvård. Läs referatet HÄR .

Bra respons kring glaukom på seniormässa

Glaukomföreningen i Göteborg med intressegruppen i Skaraborg deltog med en monter och en föreläsning om glaukom på News 55 Seniormässa den 15 februari. Mässan hölls på Valhall i Skövde Kulturhus från kl 10 till 16.

Här ses Sören Nilsson, ordförande och Birgitta Malmberg Böhm, samordnare för intressegruppen i Skaraborg. Nedan ses Eva Bernbro tillsammans med Birgitta.

Birgitta Malmberg Böhm, samordnare för intressegruppen i Skaraborg hade organiserat vårt deltagande. Från Göteborg deltog vår ordförande Sören Nilsson och sekreterare Eva Bernbro som tillsammans med Birgitta bemannade montern och informerade. I vår monter hade vi ett bord med Glaukomförbundets duk på. Vi delade ut denblå broschyren om glaukom och olika nummer av tidningen Ögontrycket samt Göteborgsföreningens egen folder. Vår roll-up var också uppställd och många läste den intresserat. Den fungerade också för många som ett pedagogiskt hjälpmedel för att förstå synfältets bortfall vid glaukom-skador på synnerven.

Mässan hade 38 utställare och var mycket välbesökt. Under dagen passerade en stor mängd besökare vår monter. Vi gav personlig information till ett hundratal personer. Många visste inte vad glaukom var, men kände till den gamla termen grön starr. Vi berättade om sjukdomen, att den kommer smygande och inte märks förrän skador uppstått. Vi uppmanade därför alla att testa sitt ögontryck hos en optiker till att börja med. Våra broschyrer och Ögontrycket gick åt som smör i solsken. En del besökare hade varit hos en optiker och fått sitt ögontryck mätt, men andra hade inte mätt ögontrycket. Några hade fått diagnosen glaukom och var under behandling. Vi fick höra många personliga berättelser om ögonproblem och ögonsjukvård och vi försökte hänvisa till rätt instans. Vi fick också flera bra kontakter med andra utställare som innebär kommande informationstillfällen i föreningar och i grupper runt om i Skaraborg.

En viktig uppgift för oss var att informera om att ett medlemskap i Glaukomföreningen/Skaraborgsgruppen medför fördelar som medlemsträffar med inbjudna föreläsare. Där man kan få senaste information om t ex forskning, utveckling av olika läkemedel, behandlingsformer och annar i vardagen och samhället för oss. Vi informerade om vår tidning Ögontrycket som skickas ut 4 ggr/år och vi märkte tydligt att besökarna var mycket intresserade av den.

Birgitta Malmberg Böhm höll också en 20 minuters föreläsning om glaukom med en stor publik som intresserat lyssnade och där många nickade bekräftande vid olika beskrivningar av problem som kan uppstå.

Birgitta informerade allmänt om glaukom, symtom som inte finns, undersökningar och behandling. Olika risker i samhället togs upp som ökad fallrisk, där det vid fall kan uppstå skador och komplikationer. Hon berättade om att det finns ca 100 000 människor i Sverige som har sjukdomen men som ej vet om att de har den. Därmed har vi ökade risker i samhället med glaukom.

Sammanfattningsvis tyckte vi att dagen var mycket lyckad och vi fick träffa många intressanta och trevliga människor. Och säkert får vi fler medlemmar!

Birgitta, Eva och Sören

Optikern – den nya ögonspecialisten!

Optikerna utvecklar sina metoder för ögonhälsoundersökningar. Vid Höstmötet i Göteborg i oktober 2016 höll två representanter från Optik & Hälsa inspirerande föredrag.

Föreläsare var Sofie Hansson, utbildad till legitimerad optiker i Kalmar och vidareutbildad i diagnostisk optometri på Karolinska institutet och Ali Traboulsi, utbildad till legitimerad optiker på Karolinska institutet och avlagt examen Master of Science i klinisk optometri i USA. Läs referatet från föreläsningen HÄR!

Föreläsning om Äldre och läkemedel i Lidköping

I oktober 2016 föreläste Apotekare Dina Osman från Kronans apotek i Lidköping på temat Äldre och läkemedel. Läs hela referatet från föreläsningen HÄR!

Aktuell forskning på vårmötet i maj 2016

Ögonläkaren Lada Kalaboukhova, medicinskt ansvarig vid glaukomenheten Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal, och professor Madeleine Zetterberg, verksam vid glaukomenheten i Mölndal, Sahlgrenska universitetssjukhuset, föreläste om aktuella forskningsrön. Referat från båda föreläsningarna hittar du HÄR!

Uddevallas Ögonmottagning besökte Fyrbodal

I maj föreläste Monica Back, ögonsköterska och Lotta Hedesbo, undersköterska från Uddevalla Ögonmottagning  i Folkets Park i Trollhättan. Läs PDF-referatet från mötet HÄR

Presentation av glaukomföreningen

Styrelse 2017

Ordförande Sören Nilsson
Vice ordförande Roland Strömbäck
Kassör Monica Alhede
Sekreterare Eva Bernbro Hibbs
Vice sekreterare Bengt Jendeby
Suppleanter
Marika Brolin
Birgitta Malmberg Böhm
Claes Hagman

Föreningen bildades 1978 på initiativ av en ögonläkare, då verksam vid Sahlgrenska sjukhuset. Det blev den första glaukomföreningen i Sverige.

Medlemskap – En rad fördelar

  • Tidningen Ögontrycket, som ges ut av Svenska Glaukomförbundet (SGF), sänds till alla medlemmar fem gånger per år.
  • Vi har årsmöte, vårmöte och höstmöte I Göteborg. På samtliga möten har vi läkare eller andra personer, som håller föredrag och svarar på frågor om glaukom eller ämnen inom angränsande områden. I samband med dessa möten samlas vi över en kopp kaffe för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med varandra.
  • Vi har två intressegrupper, Fyrbodal och Skaraborg. De anordnar informationsmöten i sitt område.
  • Föreningen arbetar för en bättre ögonssjukvård.
  • Föreningen stödjer glaukomforskningen.

Kontakt i Göteborg

Roland Strömbäck (vice ordf)
Hej!
Jag fick diagnosen glaukom 1983. Min syn har under dessa år varit i stort sett oförändrad och jag klarar mig bra. Du når mig lättast via e-post goteborg@glaukomforbundet.se eller på tel 076-142 59 21.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet