Stockholm

Seniorveckan i Huddinge

Glaukomcafé Tisdag

18 sept kl 14.30-15.30

Simons Café Fullersta Gård

Fullersta Gårdsväg 18

Alla som har glaukom är välkomna för information och samtal runt sjukdomen.
Ingen anmälan behövs och du betalar själv ditt fika.

Hitta dit: Pendeltåg eller buss till Huddinge station. För besökande med bil finns parkering på Norrängsvägen 1, eller i något av Huddinge centrums parkeringsgarage.

Vi söker medhjälpare till föreningens arbete!

Seniordagen i Huddinge fredag 21 sept kl 13-15
för att dela ut broschyrer och sprida kunskap om glaukom med förhoppningen att få fler medlemmar i vår förening. Visst ställer du upp!?
Anmäl ditt intresse till
stockholm@glaukomforbundet.se eller på föreningstelefonen 08-33 38 36.

Rekordpublik på solig Seniordag i Kungsan


Britt-Marie Leijonhufvud och Lotta Alterbeck hann prata med många besökare om glaukom.

Seniordagen i Kungsträdgården den 8 maj lockade 18 000 besökare! Av dessa strömmade många förbi Glaukomföreningens bord där Britt-Marie Leijonhufvud från styrelsen hade hjälp av medlemmarna Lotta Alterbeck, Birgitta Sandberg och Frank Johnsson.

Frank Johnsson visar tidningen Ögontrycket för MarieClère Marcatèus.


150 exemplar av tidningen Ögontrycket fick nya läsare och 300 exemplar av broschyrerna "Vad är glaukom" och "Att se är en självklarhet" delades ut. Besökare med glaukom fick med sig information om vår förening och vi hoppas på att få många nya medlemmar.

Birgitta Sandberg och Lotta Alterbeck bjuder på karameller och pratar om glaukom.

 

Text: Britt-Marie Leijonhufvud, maj 2018

Föreningen firade de 30 åren med Jubileumsfest

Ett 100-tal medlemmar och speciellt inbjudna kom till 30-årsjubiléet i Immanuelskyrkan den 18 oktober. Här bjöds på allt från snittar och förfriskningar till föredrag av verksamhetschefen på S:t Eriks ögonsjukhus – en nära samarbetspartner till glaukomföreningen. Allt toppat med en pianokonsert av Carl-Axel och Monica Dominique.

Kristina Lundgren, ordförande i glaukomföreningen hälsade välkommen och betonade hur viktigt samarbetet mellan glaukomföreningen och ögonläkarna har varit, inte minst på S:t Eriks ögonsjukhus.

Föreningen bildades på Huddinge sjukhus 1987 på initiativ av bland andra ögonläkarna Birgitta Calissendorff och Per-Arne Granström.

Lars Steen, ordförande i Svenska Glaukomförbundet, uppvaktade glaukom-föreningen med en ordförandeklubba.Ett inspirerande anförande hölls av Göran Kindåker, verksamhetschef vid S:t Eriks ögonsjukhus. Han talade om Glaukomsektionen vid S:t Erik – nu och i framtiden.

 Kvällen avslutades med en mycket uppskattad pianokonsert av Monica och Carl-Axel Dominique.

Foto: Birgitta Fors och Örjan Andersson

Förhandsanmälan måste alltid göras till alla aktiviteter!

Det finns två sätt att anmäla deltagande: Till telefonsvararen på vår föreningstelefon 08-33 38 36 eller via föreningens e-postadress: stockholm@glaukomforbundet.se
Ange alltid namn, telefonnummer och vilken aktivitet det gäller!

Vi söker medhjälpare till föreningens arbete!

Vi vill sprida kunskap om glaukom och med förhoppningen att få fler medlemmar i vår förening. Visst ställer du upp!

Anmäl ditt intresse till stockholm@glaukomforbundet.se

Styrelsen 2018:

Kristina Lundgren, ordförande
Christer Ekman, kassör
Britt-Marie Leijonhufvud, sekreterare
Anna Wikberg, ledamot
Roger Blomberg, ledamot
Rachel Norborg-Jerkeby, ledamot
Kerstin Westman, suppleant

Glaukomföreningen i Stockholm bildades 1986 på initiativ av två ögonläkare, då verksamma vid Huddinge sjukhus.

  • Vi är till för dig som har Glaukom eller som har anhörig med denna ögonsjukdom i Stockholmsregionen.
  • Två gånger per år håller vi informationsmöten, där läkare och andra kunniga personer håller föredrag om Glaukom och om ämnen inom angränsande områden. En liten grupp ögonläkare samarbetar med föreningen, bl.a. om val av ämnen för informationsmötena.
  • Vi träffas i samtalsgrupper, över en kopp kaffe, för att byta erfarenheter och knyta kontakter.
  • Du får förbundstidningen ÖgonTrycket i Din brevlåda fyra gånger per år.
  • Årsavgiften är 200 kr, familjemedlem betalar 50 kr.
  • Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten.

Kontakt i Stockholm

Britt-Marie Leijonhufvud

Hej, jag är sekreterare i Glaukom-föreningen i Stockholm och ansvarar för e-posten och information till nya medlemmar. Jag har glaukom sedan 10 år tillbaka. Välkommen att kontakta oss! Du når oss via e-post stockholm@glaukomforbundet.se

Kristina Lundgren, ordf,
tel 08-580 383 77 eller mobil 0708-23 10 34

Postadress: c/o Kristina Lundgren,
Löjtnantsgatan 8 A, 6 vån, 115 50 Stockholm

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet