Värmland

Välkommen till ÅRSMÖTE i Karlstad!

Tisdagen den 20 mars 2018 kl 17.30

Lokal Funktionsrätt Värmland, S. Kyrkogatan 11

Efter årsmötet kommer apotekare Karna Wisenius att informera om ögondroppar och apotekens möjlighet att underlätta för oss med synnedsättning. Tillfälle till frågor. Vi bjuder på kaffe!

Årsmöteshandlingarna finns att ladda ner som PDF här nedan. Det finns också ett antal vid själva mötet. Vill du ha dem hemskickade ring Ingrid Sellström tel 070-518 90 04 eller Göran Boström tel 070-863 32 30.

Dagordning

Resultat- och balansräkning för 2017

Verksamhetsberättelse för 2017

Stadgar 20070412

Stadgar 2018 förslag

Verksamhetsplan för 2018

Budget för 2018

Konstrunda på Nya Wermlands-Tidningen

Torsdag den 26 april kl 15.00-17.00

inbjuder vi till en guidad tur för att titta på den högklassiga konsten i NWT:s lokaler, Våxnäsgatan 20, Karlstad. Vi får också se en del av tryckeriet och bjuds på kaffe.

Anmälan senast 10 april till varmland@glaukomforbundet.se eller goeran.bostroem@swipnet.se eller till Ingrid Sellström
tel 070-518 90 04.

Intervju med Kerstin Edlund av Lizzie Janson, journalist
och medlem i glaukomföreningen. Artikeln publicerades i Värmlandsbygden 22 dec-17.

Fokus på ökad trygghet för glaukompatienter i Värmland

Överläkare Kerstin Edlund ingår i den grupp inom ögonsjukvården i Värmland som är ansvarig för glaukomvården. Den 14 november 2017 var hon inbjuden av Glaukomföreningen Värmland till en informationsträff på Patienthotellet.

Kerstin Edlund i fördjupande eftersamtal. Åhörarintresset för vad som är på gång inom ögonsjukvården i Värmland är stort. 

- Ett glaukomteam är under framväxande på Centralsjukhuset, förmedlade Kerstin Edlund som en god nyhet.

Glaukomföreningen Värmlands vice ordförande Signe Persdotter inledde sammankomsten med att varmt välkomna kvällens föreläsare och många åhörare.

Föreningen samarbetar med länets ögonsjukvård och under hösten har föreningsstyrelsen hållit möten med verksamhetschefen för ögonsjukvården i Värmland, Lennart Sjöbom och överläkaren Kerstin Edlund som har sin ordinarie tjänst på Centralsjukhusets ögonklinik.

Frågan varför vissa människor får glaukom är hittills inte framforskat och klargjort.

- Nej, vi har ännu inte kommit fram till det, säger Kerstin Edlund, ansvarig för glaukomvården i Värmland som har bjudits in för att ge en avstämning angående dagens glaukomvård.

Var befinner vi oss utifrån specialistperspektivet?

- Det kan konstateras ett kunskapstomrum beträffande diagnosen glaukom. Glaukom som tidigare benämndes grön starr är enkelt förklarat en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Benämningen grön starr får inte förväxlas med grå starr (katarakt).

- Glaukom är en sjukdom som kan behandlas men INTE botas. Glaukom består, understryker Kerstin Edlund. Glaukom drabbar dessutom högst individuell och är heller ingen enhetlig sjukdom.

Läs hela intervjun med Kerstin Edlund HÄR!

Välbesökt glaukomträff på Patienthotellet

Glaukomföreningen Värmland har sedan drygt två år samarbetat med verksamhetschefen för ögonsjukvården i länet, Lennart Sjöbom. De första kontakterna togs av Ingrid Sellström, Signe Persdotter och Ingegärd Gustavsson. Tillsammans med Lennart Sjöbom har de lagt fast en rutin med två arbetskonferenser per år. Vi medlemmar har vid de två senaste årsmötena fått information och kunskap om vårdens organisation och innehåll förmedlat genom föreläsningar av bland andra verksamhetschefen Lennart Sjöbom.

Men nu har det verkligen gått framåt, Kerstin Edlund är en av överläkarna som tar ett extra ansvar för glaukomsjukvården. Den 14 november inbjöds hon att föreläsa på Patienthotellet i Karlstad om hur man tänker organisera arbetet med glaukompatienter inom Värmland.

Läs hela referatet av Inga Tågmark Nilsson här!

Medlemsresa till Grythyttan och Bredsjö

Årets medlemsresa den 24 augusti 2017 var planerad tillsammans med Glaukomföreningen i Örebro län och dess ordförande Anders Nyström.

Gruppen i Värmland som ansvarat bestod av Göran Boström, Hans Lind, Ingegärd Gustavsson och Ingrid Sellström. De hade gjort ett gott arbete. Tack!

Resan startade vid Norrstrandskyrkan, vädret var vackert och humöret i topp. Vår färdguide, Håkan Sellström, var som vanligt väl förberedd och kunde berätta om spännande företeelser från långt tillbaka i tiden till dagsaktuella händelser. Han hade tjugofem nyfikna lyssnare. Hans medverkan har förändrat våra bussresor från att bara vara transportsträckor till att bli kunskapsgivande och roande kåserier. Restiden har fått innehåll. Tack!

Dagens program omfattade en rundresa via Karlskoga med slutmål i Grythyttan och Bredsjö och hem över Filipstad. Håkan lärde oss bland annat att Karlskoga fått sitt namn på grund av Karl IX:s jaktägor, skogar, i området, därav logiskt Karlskoga. Enklare kunde det ju inte bli!
Läs hela referatet av Inga Tågmark Nilsson här!

Medlemsinformation

Medlemsuppgifter
För att förenkla och spara pengar kommer vi i möjlig utsträckning att övergå till att skicka information via e-post i stället för papperspost. Men vi kommer naturligtvis att fortsätta skicka med post till er som inte har e-postadress!

Meddela också om ni har ett mobilnummer, mobiltelefoner erbjuder ju möjligheter som fasta telefoner saknar. Även detta anmäls till någon i styrelsen, se nedan.

Apotekskontakt
Ibland kan det vara svårt att läsa texten på läkemedelsförpackningar eftersom den kan vara skriven med liten stil. Apoteken kan på begäran skriva ut texten med versaler.

När det gäller bipacksedeln kan man själv förstora texten genom att gå in på fass.se och skriva ut den från nätet. Om detta inte låter sig göras så kan apoteket hjälpa till med att skriva ut den med förstorad text.

Styrelse 2017

Yngve Berg, ordförande, tel 070-529 54 79
Signe Persdotter, vice ordförande, tel 070-699 49 93
Ingrid Sällström, sekreterare, tel 070-518 90 04
Göran Boström, kassör, tel 070-863 32 30
Hans Lind, ledamot, tel 073-940 33 58
Ingegärd Gustavsson, suppleant, tel 070-352 86 28
Irene Holmström
, suppleant, tel 073-913 20 20

Nils Nyman, revisor, tel 070-658 11 46
Bengt Levander, revisorssuppleant, tel 054-52 21 59

Valberedning Margareta Aspman, sammankallande, tel 054-21 42 33
Åke Axelsson, tel 054-53 10 37

Presentation

Vi arrangerar årligen möten med föredrag av ögonläkare samt information om glaukom och behandlingsformer. Dessa möten är ”öppna möten” och annonseras i tidningarna.

Välkommen som medlem klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten.

Kontakt i Värmland

varmland@glaukomforbundet.se

Yngve Berg, ordförande
tel 070-529 54 79

Signe Persdotter, vice ordf
tel 070-699 49 93

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet