Värmland

Välbesökt glaukomträff på Patienthotellet

Glaukomföreningen Värmland har sedan drygt två år samarbetat med verksamhetschefen för ögonsjukvården i länet, Lennart Sjöbom. De första kontakterna togs av Ingrid Sellström, Signe Persdotter och Ingegärd Gustavsson. Tillsammans med Lennart Sjöbom har de lagt fast en rutin med två arbetskonferenser per år. Vi medlemmar har vid de två senaste årsmötena fått information och kunskap om vårdens organisation och innehåll förmedlat genom föreläsningar av bland andra verksamhetschefen Lennart Sjöbom.

Men nu har det verkligen gått framåt, Kerstin Edlund är en av överläkarna som tar ett extra ansvar för glaukomsjukvården. Den 14 november inbjöds hon att föreläsa på Patienthotellet i Karlstad om hur man tänker organisera arbetet med glaukompatienter inom Värmland.

Efter välkomnande ord av vice ordförande Signe Persdotter började Kerstin Edlund med att ge en översikt av sjukdomens många skepnader. Hon uttryckte klart att behandlingen går ut på att patienten ska kunna behålla sin syn så länge som möjligt, det vill säga det gäller att bevara. Vi kan inte räkna med att få förbättrad syn. Hon klargjorde också att läkarens arbete gäller att hitta rätt medicin, oftast droppar men ibland även tabletter för adekvat behandling.

Men jobbet att praktiskt behandla måste utföras helt av patienten. Det gäller att varje patient tar sitt fulla ansvar så att ögat får rätt droppar vid rätt tidpunkt varje dag enligt läkarens instruktioner. Målet med medicineringen är att hålla ögats tryck på acceptabel nivå. Kerstin Edlund återkom flera gånger till patientens eget ansvar för att resultatet ska bli acceptabelt.

Kerstin Edlund informerade om de fem olika grupper av ögondroppar med eller utan konserveringsmedel samt kombinationsdroppar och behandling med laser. Åhörarna förstod föreläsarens raka och klara framställning men jag vågar mig inte på att referera medicinska fakta med mina klena bakgrundskunskaper.

Under rubriken "Kontroll i vården" behandlades för oss kända begrepp: Synskärpa, ögontryck, undersökning av ögat inklusive synnervshuvud, foto av synnervshuvud, eventuellt OCT av synnervshuvud och gula fläckens område.

Beskrivning av det framtagna programmet för glaukomiker i Värmland:
Mål:

  • God vård för patienter med glaukom
  • Bättre och mer enhetligt omhändertagande av patienter med glaukom
  • Att patienter ska få besked av sköterska direkt vid kontroll om fortsatt planering (Läkare kommer att finnas i bakgrunden för eventuella recept etc.)

Innan frågestunden inleddes berättade Kerstin Edlund i detalj om de olika kirurgiska behandlingar som står till buds. Vi åhörare med olika skador på synnerven fick alla något att fundera på.

Kerstin Edlund höll sitt anförande utan manus på ett lättfattligt språk och med realistisk syn utan övertoner. Tack för en god framställning och välkommen tillbaka!

Inga Tågmark Nilsson

Medlemsresa till Grythyttan och Bredsjö

Årets medlemsresa den 24 augusti 2017 var planerad tillsammans med Glaukomföreningen i Örebro län och dess ordförande Anders Nyström.

Gruppen i Värmland som ansvarat bestod av Göran Boström, Hans Lind, Ingegärd Gustavsson och Ingrid Sellström. De hade gjort ett gott arbete. Tack!

Resan startade vid Norrstrandskyrkan, vädret var vackert och humöret i topp. Vår färdguide, Håkan Sellström, var som vanligt väl förberedd och kunde berätta om spännande företeelser från långt tillbaka i tiden till dagsaktuella händelser. Han hade tjugofem nyfikna lyssnare. Hans medverkan har förändrat våra bussresor från att bara vara transportsträckor till att bli kunskapsgivande och roande kåserier. Restiden har fått innehåll. Tack!

Dagens program omfattade en rundresa via Karlskoga med slutmål i Grythyttan och Bredsjö och hem över Filipstad. Håkan lärde oss bland annat att Karlskoga fått sitt namn på grund av Karl IX:s jaktägor, skogar, i området, därav logiskt Karlskoga. Enklare kunde det ju inte bli!
Läs hela referatet av Inga Tågmark här!


Lyckad bussrundtur i Karlstad!

Torsdagen 18 maj hade vi en guidad rundtur med buss. Guide var Kerstin Berg, som arbetar på Stadsbyggnadsförvaltningen, och är väl insatt i vad som planeras och vad som just har byggts.

Vi började i Karlstads västra delar, med Zakrisdalsudden och Kartberget, där vi fick veta att det planeras en ny bro över älven som ska bli en del i en södra ringled för trafik från Hammarö västerut. Vi åkte till Skutberget och fick veta vilken del som är aktuell för Muminparken. Badstränderna och motionsslingorna berörs inte mycket, så områdets rekreationsfunktioner tycker jag inte behöver påverkas.

Gamla flygfältet kommer att bebyggas ytterligare på den norra delen, där den tidigare nämnda ringleden kommer att passera, golfbanan blir kvar.
Vi besökte Frödingshöjd, som visade sig vara ett mycket fint område, och åkte genom Campus, där man såg skillnaden mellan lyckade och mindre lyckade studentbostäder. Vi besökte Bråtebäcken industriområde, där ingen ännu har byggt, trots att området är klart för byggande. Det var samma förhållande på Välsviken, området väntade länge på sin första bebyggare, sedan fylldes området snabbt.

På Alsters herrgård fick vi kaffe och en god smörgås, några valde att sitta ute, det var fint väder och vacker utsikt.

Jag tror alla tyckte det var en lyckat eftermiddag med mycket intressant information om Karlstads expansionsplaner och lite socialt mingel.

Yngve Berg

Årsstämma med tips om synhjälpmedel

Årsstämma hölls den 28 mars 2017 hos Handikappförbunden i Karlstad.

Synpedagog Anett Ek var dagens gäst. Hon berättade om arbetet vid Syncentralen i Haga som är en del av ögonsjukvården i länet och drivs av Landstinget i Värmland. Där arbetar de med habilitering, det vill säga med patienter som har medfödda handikapp och rehabilitering. Patienterna bor i länet, oftast långvarigt, men mer tillfälligt boende till exempel studerande tillhör patientgruppen.

Inom syncentralen finns ett flertal olika befattningshavare, som samverkar och bidrar till helhetssyn på patienter och gör ögonsjukvården komplett. Samverkan sker även med hörselvården.

Anett Ek redogjorde för gällande gränsvärden av synskärpa och synfält för att hjälp ska erbjudas på syncentralen. Remisskrav från ögonläkare gäller för att man ska bli antagen som patient. Men väl där gäller remissen för alltid, det vill säga man kanske går där regelbundet eller får besök därifrån kortare eller längre tid. Efter uppehåll i behandlingen behöver kanske patienten hjälp igen och tar då direktkontakt med centralen. Ögonläkaren behöver alltså inte inkopplas mer än första gången!

Centralens patienter är verkligen svagseende – vi vet inte vilka av oss glaukomiker som hamnar där. Men det är tryggt att veta, att vårt landsting har en väl utbyggd ögonsjukvård med fasta rutiner för tillgänglighet.

Anett Ek gav en tydlig beskrivning av centralens arbetssätt och patienternas olika diagnoser. Behovet av hjälpmedel och möjligheter att för en rimlig avgift få tillgång till detta för privat bruk presenterades. Skivspelaren Daisy lovordades, tyvärr sker förskrivning av denna lätthanterliga tingest endast till syncentralens patienter. Förmodligen skulle många glaukomiker få en roligare vardag om vi lärde oss att nyttja talbok lite flitigare. Kunskap i ämnet kan man få på det kommunala  biblioteket.

Belysning i vardagslivet hemma, på jobbet och i skolan är viktigt för alla, men ju sämre man ser desto mer kunskap krävs. Synpedagogerna är aktiva inom området och bistår gärna genom patientbesök.

Som patient kanske man någon gång inte orkar mer. Annett Ek använde uttrycket "nöjd för nu", vilket hon tyckte var helt okey. Eftersom den ursprungliga remissen gäller för evigt är det bara att kontakta syncentralen som då fortsätter med sina insatser. Tänk om det vore möjligt inom flera institutioner!

Genom Anetts anförande fick vi en positiv bild av syncentralens arbete och gav oss en viss trygghet inför en otrygg framtid.

Inga Tågmark-Nilsson

Medlemsinformation

Medlemsuppgifter
För att förenkla och spara pengar kommer vi i möjlig utsträckning att övergå till att skicka information via e-post i stället för papperspost. Men vi kommer naturligtvis att fortsätta skicka med post till er som inte har e-postadress!

Meddela också om ni har ett mobilnummer, mobiltelefoner erbjuder ju möjligheter som fasta telefoner saknar. Även detta anmäls till någon i styrelsen, se nedan.

Apotekskontakt
Ibland kan det vara svårt att läsa texten på läkemedelsförpackningar eftersom den kan vara skriven med liten stil. Apoteken kan på begäran skriva ut texten med versaler.

När det gäller bipacksedeln kan man själv förstora texten genom att gå in på fass.se och skriva ut den från nätet. Om detta inte låter sig göras så kan apoteket hjälpa till med att skriva ut den med förstorad text.

Styrelse 2017

Yngve Berg, ordförande, tel 070-529 54 79
Signe Persdotter, vice ordförande, tel 070-699 49 93
Ingrid Sällström, sekreterare, tel 070-518 90 04
Göran Boström, kassör, tel 070-863 32 30
Hans Lind, ledamot, tel 073-940 33 58
Ingegärd Gustavsson, suppleant, tel 070-352 86 28
Irene Holmström
, suppleant, tel 073-913 20 20

Nils Nyman, revisor, tel 070-658 11 46
Bengt Levander, revisorssuppleant, tel 054-52 21 59

Valberedning Margareta Aspman, sammankallande, tel 054-21 42 33
Åke Axelsson, tel 054-53 10 37

Presentation

Vi arrangerar årligen möten med föredrag av ögonläkare samt information om glaukom och behandlingsformer. Dessa möten är ”öppna möten” och annonseras i tidningarna.

Välkommen som medlem klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten.

Kontakt i Värmland

varmland@glaukomforbundet.se

Yngve Berg, ordförande
tel 070-529 54 79

Signe Persdotter, vice ordf
tel 070-699 49 93

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet