Värmland

Medlemsresa till Grythyttan och Bredsjö

Årets medlemsresa den 24 augusti 2017 var planerad tillsammans med Glaukomföreningen i Örebro län och dess ordförande Anders Nyström.

Gruppen i Värmland som ansvarat bestod av Göran Boström, Hans Lind, Ingegärd Gustavsson och Ingrid Sellström. De hade gjort ett gott arbete. Tack!

Resan startade vid Norrstrandskyrkan, vädret var vackert och humöret i topp. Vår färdguide, Håkan Sellström, var som vanligt väl förberedd och kunde berätta om spännande företeelser från långt tillbaka i tiden till dagsaktuella händelser. Han hade tjugofem nyfikna lyssnare. Hans medverkan har förändrat våra bussresor från att bara vara transportsträckor till att bli kunskapsgivande och roande kåserier. Restiden har fått innehåll. Tack!

Dagens program omfattade en rundresa via Karlskoga med slutmål i Grythyttan och Bredsjö och hem över Filipstad. Håkan lärde oss bland annat att Karlskoga fått sitt namn på grund av Karl IX:s jaktägor, skogar, i området, därav logiskt Karlskoga. Enklare kunde det ju inte bli!
Läs hela referatet av Inga Tågmark här!


Lyckad bussrundtur i Karlstad!

Torsdagen 18 maj hade vi en guidad rundtur med buss. Guide var Kerstin Berg, som arbetar på Stadsbyggnadsförvaltningen, och är väl insatt i vad som planeras och vad som just har byggts.

Vi började i Karlstads västra delar, med Zakrisdalsudden och Kartberget, där vi fick veta att det planeras en ny bro över älven som ska bli en del i en södra ringled för trafik från Hammarö västerut. Vi åkte till Skutberget och fick veta vilken del som är aktuell för Muminparken. Badstränderna och motionsslingorna berörs inte mycket, så områdets rekreationsfunktioner tycker jag inte behöver påverkas.

Gamla flygfältet kommer att bebyggas ytterligare på den norra delen, där den tidigare nämnda ringleden kommer att passera, golfbanan blir kvar.
Vi besökte Frödingshöjd, som visade sig vara ett mycket fint område, och åkte genom Campus, där man såg skillnaden mellan lyckade och mindre lyckade studentbostäder. Vi besökte Bråtebäcken industriområde, där ingen ännu har byggt, trots att området är klart för byggande. Det var samma förhållande på Välsviken, området väntade länge på sin första bebyggare, sedan fylldes området snabbt.

På Alsters herrgård fick vi kaffe och en god smörgås, några valde att sitta ute, det var fint väder och vacker utsikt.

Jag tror alla tyckte det var en lyckat eftermiddag med mycket intressant information om Karlstads expansionsplaner och lite socialt mingel.

Yngve Berg

Årsstämma med tips om synhjälpmedel

Årsstämma hölls den 28 mars 2017 hos Handikappförbunden i Karlstad.

Synpedagog Anett Ek var dagens gäst. Hon berättade om arbetet vid Syncentralen i Haga som är en del av ögonsjukvården i länet och drivs av Landstinget i Värmland. Där arbetar de med habilitering, det vill säga med patienter som har medfödda handikapp och rehabilitering. Patienterna bor i länet, oftast långvarigt, men mer tillfälligt boende till exempel studerande tillhör patientgruppen.

Inom syncentralen finns ett flertal olika befattningshavare, som samverkar och bidrar till helhetssyn på patienter och gör ögonsjukvården komplett. Samverkan sker även med hörselvården.

Anett Ek redogjorde för gällande gränsvärden av synskärpa och synfält för att hjälp ska erbjudas på syncentralen. Remisskrav från ögonläkare gäller för att man ska bli antagen som patient. Men väl där gäller remissen för alltid, det vill säga man kanske går där regelbundet eller får besök därifrån kortare eller längre tid. Efter uppehåll i behandlingen behöver kanske patienten hjälp igen och tar då direktkontakt med centralen. Ögonläkaren behöver alltså inte inkopplas mer än första gången!

Centralens patienter är verkligen svagseende – vi vet inte vilka av oss glaukomiker som hamnar där. Men det är tryggt att veta, att vårt landsting har en väl utbyggd ögonsjukvård med fasta rutiner för tillgänglighet.

Anett Ek gav en tydlig beskrivning av centralens arbetssätt och patienternas olika diagnoser. Behovet av hjälpmedel och möjligheter att för en rimlig avgift få tillgång till detta för privat bruk presenterades. Skivspelaren Daisy lovordades, tyvärr sker förskrivning av denna lätthanterliga tingest endast till syncentralens patienter. Förmodligen skulle många glaukomiker få en roligare vardag om vi lärde oss att nyttja talbok lite flitigare. Kunskap i ämnet kan man få på det kommunala  biblioteket.

Belysning i vardagslivet hemma, på jobbet och i skolan är viktigt för alla, men ju sämre man ser desto mer kunskap krävs. Synpedagogerna är aktiva inom området och bistår gärna genom patientbesök.

Som patient kanske man någon gång inte orkar mer. Annett Ek använde uttrycket "nöjd för nu", vilket hon tyckte var helt okey. Eftersom den ursprungliga remissen gäller för evigt är det bara att kontakta syncentralen som då fortsätter med sina insatser. Tänk om det vore möjligt inom flera institutioner!

Genom Anetts anförande fick vi en positiv bild av syncentralens arbete och gav oss en viss trygghet inför en otrygg framtid.

Inga Tågmark-Nilsson

Vintermöte i Karlstad

43 personer kom till föreningens Vintermöte i januari 2017 i Frimurarehuset vid Stora Torget i Karlstad. Det kändes högtidligt att fika i den stora Hörnsalongen. Stämningen var behaglig och sorlet avslöjade att samtalsämnen inte saknades. Styrelsen fick också möjlighet att lämna aktuell information. Innan fikat visades vi runt av en frimurarebroder.

 

Redan i slutet av 1700-talet fanns det frimurare i Karlstad. Sitt första hus köpte de 1810 av Assemblébolaget. Den stora branden 2 juli 1865 svepte dock med även denna byggnad och lämnade i entrén kvar endast två pelare, som bestod av målade järnrör.

Den nuvarande byggnaden invigdes i februari 1869. Vår guide berättade om de olika logerna som disponerar olika delar av huset samt deras arbete. Han redogjorde också för den externa verksamhet som innebär humanitära insatser på olika plan.

Det ståtliga Frimurarehuset ligger på Stora Torgets sydvästra sida mellan det stilfulla rådhuset och Wermlandsbankens pompösa byggnad. Gustaf Fröding i storformat har fått sin plats i gathörnet bredvid. Även han har inspirerats av Frimurarehusets festligheter!

Ägarna håller huset i mycket gott skick. Grundlig renovering skedde dels i början av 1920-talet dels i slutet av 1960-talet. Huset anses vara ett av de bäst bevarade frimurarhusen i landet vilket vi i Karlstad är mycket tacksamma för och stolta över.  Utformningen av Stora Torget i stan är ständigt ifrågasatt men de vackra omgivande byggnaderna beskrivs i uppskattande ordalag av alla.  

Festsalen får ljus genom sju höga fönster mot torget och har sirligt utförda guldbårder på väggarna. Möblerna är i gustaviansk stil och klädda med guldbrokad. Porträtt i olja av kungliga personer och dignitärer från den egna verksamheten på väggarna. I taket finns tre stora kristallkronor varav en är ett franskt 1700-tals arbete.

Frimurarehuset i Karlstad är trots allt annat mest känt för att unionsförhandlingarna mellan Sverige och Norge fördes där 1905. Platsen Karlstad ansågs neutral och båda parterna hade ungefär lika lång väg att resa. Året var 1905, den sista augusti. Förhandlingarna blev segdragna men uppnådde en fredlig lösning! Karlstadsavtalet godkändes såväl av Riksdagen som Stortinget och undertecknades 26 oktober 1905.

Det välkända fotografiet med bl a den svenske statsministern Christian Lundeberg och den norske Christian Mickelsen finns kvar hos frimurarna liksom förhandlingsbordet och stolarna.   

Vi tackar våra värdar för det givande studiebesöket i den vackra miljön!

Vilken blir nästa institution som välkomnar oss? Löfbergs kaffeskrapa? Brigadmuseet? Universitetsbiblioteket? Eller ....? Styrelsen väntar på fler förslag!

Text: Inga Tågmark Nilsson
Foto: Värmländska Provinsiallogens Museum/Hansi Kobes AB

Medlemsinformation

Medlemsuppgifter
För att förenkla och spara pengar kommer vi i möjlig utsträckning att övergå till att skicka information via e-post i stället för papperspost. Men vi kommer naturligtvis att fortsätta skicka med post till er som inte har e-postadress!

Meddela också om ni har ett mobilnummer, mobiltelefoner erbjuder ju möjligheter som fasta telefoner saknar. Även detta anmäls till någon i styrelsen, se nedan.

Apotekskontakt
Ibland kan det vara svårt att läsa texten på läkemedelsförpackningar eftersom den kan vara skriven med liten stil. Apoteken kan på begäran skriva ut texten med versaler.

När det gäller bipacksedeln kan man själv förstora texten genom att gå in på fass.se och skriva ut den från nätet. Om detta inte låter sig göras så kan apoteket hjälpa till med att skriva ut den med förstorad text.

Styrelse 2017

Yngve Berg, ordförande, tel 070-529 54 79
Signe Persdotter, vice ordförande, tel 070-699 49 93
Ingrid Sällström, sekreterare, tel 070-518 90 04
Göran Boström, kassör, tel 070-863 32 30
Hans Lind, ledamot, tel 073-940 33 58
Ingegärd Gustavsson, suppleant, tel 070-352 86 28
Irene Holmström
, suppleant, tel 073-913 20 20

Nils Nyman, revisor, tel 070-658 11 46
Bengt Levander, revisorssuppleant, tel 054-52 21 59

Valberedning Margareta Aspman, sammankallande, tel 054-21 42 33
Åke Axelsson, tel 054-53 10 37

Presentation

Vi arrangerar årligen möten med föredrag av ögonläkare samt information om glaukom och behandlingsformer. Dessa möten är ”öppna möten” och annonseras i tidningarna.

Välkommen som medlem klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten.

Kontakt i Värmland

varmland@glaukomforbundet.se

Yngve Berg, ordförande
tel 070-529 54 79

Signe Persdotter, vice ordf
tel 070-699 49 93

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-20
Det är Dr SUNNY du kan maila honom om han behöver hjälp i ditt förhållande drsunnydsolution1@gmail.com Jag lovar att dina problem kommer att lösas omedelbart. Efter att ha varit i relation till honom i sju år lämnade han mig, jag gjorde allt. Kan jag vända honom, men allt var förgäves. Vill ha för den kärlek jag känner för honom bad men han vägrade tills förklarade mitt problem med någon online och hon föreslog att jag hellre skulle maila en stavningskastare som kunde hjälpa mig med en stava som skulle få honom tillbaka, men jag m killen som aldrig trodde på stavar, hade jag inget annat val än att prova det, skickat till thaumaturge, jag sa inget problem allt kommer att bli bra om tre dagar, min ex tillbaka till mig inom tre dagar, stavningen var cast och överraskande på andra dagen, som var runt 16:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, svarade han. ring och allt han sa var att han var så dålig för allt som hände, jag ville komma tillbaka till mig, som jag älskar så mycket. Jag var så glad och förvånad. Sedan dess har jag lovat att alla som känner viljan Har aldrig ett problem med förhållandet, jag kommer att hänvisa till stavningskärlet för att hjälpa till. Vem som helst kan behöva hjälp av tvättmaskinen, han mailar drsunnydsolution1@gmail.com Han gjorde också många stavliknande, (1) vill ha din ex tillbaka. (2) Du har alltid mardrömmar. (3) Att främjas på ditt kontor (4) Vill du ha ett barn. (5) Du vill vara rik. (6) vill hålla din make att vara din egen för alltid. (7) behovet av ekonomiskt stöd. 8) Vill du ha kontroll över det äktenskapet 9) Vill du lockas till människor 10) Bristen på barn 11) BEHÖVER DU EN HUSBAND / WIFE 13) Hur man vinner din lotteri 14) PROMOTIONELL SPEL 15) SKYDDSPELLA 16) BUSINESS SPELL 17) GOD ARBETE HEKIZO 18) botemedel för vilken sjukdom som helst / H.I.V. Kontakta honom idag på: drsunnydsolution1@gmail.com eller WhatsApp på +2348077620669
Lydia,

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet