Fokus på ökad trygghet för glaukompatienter i Värmland

Intervju med Kerstin Edlund av Lizzie Janson, journalist
och medlem i glaukomföreningen. Artikeln publicerades i Värmlandsbygden 22 dec-17.

Överläkare Kerstin Edlund ingår i den grupp inom ögonsjukvården i Värmland som är ansvarig för glaukomvården. Den 14 november 2017 var hon inbjuden av Glaukomföreningen Värmland till en informationsträff på Patienthotellet.

Kerstin Edlund i fördjupande eftersamtal. Åhörarintresset för vad som är på gång inom ögonsjukvården i Värmland är stort. 

- Ett glaukomteam är under framväxande på Centralsjukhuset, förmedlade Kerstin Edlund som en god nyhet.

Glaukomföreningen Värmlands vice ordförande Signe Persdotter inledde sammankomsten med att varmt välkomna kvällens föreläsare och många åhörare.

Föreningen samarbetar med länets ögonsjukvård och under hösten har föreningsstyrelsen hållit möten med verksamhetschefen för ögonsjukvården i Värmland, Lennart Sjöbom och överläkaren Kerstin Edlund som har sin ordinarie tjänst på Centralsjukhusets ögonklinik.

Frågan varför vissa människor får glaukom är hittills inte framforskat och klargjort.

- Nej, vi har ännu inte kommit fram till det, säger Kerstin Edlund, ansvarig för glaukomvården i Värmland som har bjudits in för att ge en avstämning angående dagens glaukomvård.

Var befinner vi oss utifrån specialistperspektivet?

- Det kan konstateras ett kunskapstomrum beträffande diagnosen glaukom. Glaukom som tidigare benämndes grön starr är enkelt förklarat en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Benämningen grön starr får inte förväxlas med grå starr (katarakt).

- Glaukom är en sjukdom som kan behandlas men INTE botas. Glaukom består, understryker Kerstin Edlund. Glaukom drabbar dessutom högst individuell och är heller ingen enhetlig sjukdom.

Gemensamt för patienterna är att en ögontrycksänkning måste till. Ett ökat tryck ger skador i ögat och obehandlat utgör det en fara för synen.

- Även barn kan ha glaukom, tillägger Kerstin Edlund.

I vårt land föds fyra till fem barn årligen med sjukdomen. Allmänt för glaukompatienter lönar det sig att sänka ögontrycket, förtydligar Kerstin Edlund.

Ögontrycksänkning är en vedertagen behandlingsåtgärd sedan 1800-talet. Idag finns en mängd trycksänkande ögondroppar som medicinsk behandling. Det finns även medicin att inta i tablettform.

- Även laserbehandling ges i trycksänkande syfte och operation är ytterligare en behandlingsväg.

Alternativen som finns för att bevara bästa möjliga synförmåga är med andra ord flera.

- Viktigt för ögonläkaren är att göra den individuella bedömningen och vilken åtgärd som passar bäst för just den här patienten? Vad man bör tänka på som patient är att även mediciner i droppform kan ge biverkningar. Tala i så fall om det för vården, för eventuellt utbyte av medicinsort!

Åhörare på väg in till patienthotellet CSK för glaukominformation. 

Kerstin Edlund framhåller vikten av samverkan mellan patient och vårdpersonal.

- Egentligen är det patienten själv som måste göra mesta jobbet. Sjukvården bidrar till hjälp.

Som patient handlar det mycket om att känna av sitt eget mående och att kunna stämma av det med professionen.

Vad sker under ett besök på ögonmottagningen?

- Allmänt så kontrolleras synskärpan och ögontrycket.

Det görs också synfältsundersökningar och doktorn kan även vilja kontrollera ögonens synnervshuvud mer ingående.

Målet för ögonsjukvården är fortsatt detsamma, att ge varje patient så bra och god vård som möjligt med fokus på att bevara så mycket som det går av patientens syn.

Att leva med diagnosen glaukom kan förståeligt ge stor oro.

- Rädslan att förlora synen helt och hållet finns, menar flera bland åhörarna.

Till vardags kanske det är en rädsla som glöms bort men gärna återkommer i andra stunder. Återigen och på ett annat plan blir dialogen med vården särskilt viktig.

Glaukompatienter kommer framöver att ges mer tid för information hos ögonsjuksköterskor.

- Inom några år kommer Värmlands glaukompatienter att ingå i kontrollsystemet, uppger Kerstin Edlund.

Patienterna kommer således inom en snar framtid att erbjudas en utökad trygghet i form av det nämnda teamstödet och genom besöksrutinen.

Efter att Kerstin Edlund svarat på ett flertal frågor från åhörare tackade Glaukomföreningen Värmland henne för tydlig och värdefull information. Drygt 6 400 glaukompatienter behandlas av ögonsjukvården i Värmland, enligt uppgift från Kerstin Edlund.

Text och foto: Lizzie Gerd Janson

Kort info om GLAUKOM:

Glaukom är ett samlingsnamn för sjukdomar som om de förblir obehandlade ger en fortskridande synnervsatrofi (-förtvining) med åtföljd av synfunktionsstörningar.

Öppenvinkelglaukom (glaukom med öppen kammarvinkel) är den vanligaste varianten i Sverige. Den är även kronisk. Öppenvinkelglaukom utvecklar sig förhållandevis långsamt. En annan variant, trångvinkelglaukom, uppstår däremot akut.

En del patienter inom ögonsjukvården kan ha ett förhöjt ögontryck utan att få diagnosen glaukom. Det är ett tillstånd som benämns okulär hypertension.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet