Anteckningar från Lennart Sjöboms information vid årsstämman 30 mars 2016

Lennart Sjöbom är verksamhetschef för Ögonsjukvården i Värmland och började sitt anförande med att besvara frågor, som han enligt överenskommelse fått sig tillsända i förväg.

Vi i styrelsen hade utgått ifrån att det var på grund av läkarbrist, som ögon-mottagningarna i en del av våra provinsstäder ej fungerar. Men så var det inte. Lennart Sjöbom fastslog, att vi har god läkarbemanning inom ögonsjukvården i mellersta sjukvårdsregionen dit Värmland räknas.

Antalet ST-läkare som tjänstgör i fem år efter AT-tjänsten för att få specialist-kompetens är tillräckligt stort för att även täcka exempelvis graviditets-ledigheter. Glädjande nog vill de flesta ST-läkarna stanna kvar i Karlstad när de fått sin specialistkompetens. Tyvärr är de mindre städerna i länet inte lika attraktiva som bostadsorter. Dessutom har en flykting, en ögonläkare, från Syrien anmält sitt intresse att arbeta i Värmland. Han har redan börjat auskultera inom sjukvården i Forshaga. Även hans fru har ögonsjukvård som kompetens, som vi hoppas få nytta av i framtiden.

Ögonsjuksköterskor är också en mycket eftersökt yrkesgrupp. Flera sköterskor har börjat fortbilda sig i glaukomproblem, vilket gör att man med tillförsikt kan se framåt trots pensionsavgångar.

Ambulerande specialister, både läkare och sjuksköterskor, förekommer idag men inte i tillräckligt antal för att alla provinsmottagningar ska fungera. Detta är enligt Sjöbom en mycket resurskrävande åtgärd på grund av arbetsmiljöavtal. Alla anställda inom landstinget är garanterade befrielse från ensamarbete. Personal måste resa parvis med ut- och hemresa inom arbetsdagens längd, och då blir insatsen mycket resurskrävande.

Skulle då inte optikernas kompetens kunna användas direkt i vårdkedjan? Sjöblom förklarade att socialstyrelsen är ansvarig, men att optikerna håller olika kvalité och deras utrustning är helt naturligt olika modern och effektiv. Några få optiker gör synfältsundersökning och ögonbottenfotografering med datorhjälp etc. Om man däremot vill mäta sitt ögontryck mellan läkarbesöken är ett besök hos optiker ett komplement som rekommenderas.

Av patienter som remitteras till ögonsjukvården i Värmland kommer en tredjedel från optiker, cirka tre hundra med "egenremiss - vårdbegäran" och resten, de flesta, via allmän-medicin. Största gruppen är glaukom- och diabetes-patienter.

Fråga rörande allmän screening verkade inte vara någon framkomlig väg för närvarande.

Från styrelsens sida efterlyste vi mera samverkan med ögonsjukvården. Troligen kan vårt medlemskap i Handikappförbunden Värmland ge nya öppnings-möjligheter. Vid syncentralen finns säkert kompetens som vår förening behöver för att fortbilda om vårt handikapp; glaukom.

Vår föreläsare inbjöd oss att återkontakta honom, när vi får idéer om samarbete i praktiska situationer.

Vi ser tacksamt framåt mot våra nya möjligheter och är mycket nöjda med Lennart Sjöboms medverkan vid årsstämman 30 mars 2016.

Inga Tågmark-Nilsson

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-18
Jag vill dela ett bra vittnesbörd på denna webbplats om hur DR MUSTAFA hjälpte mig att bli gravid. Jag och min man har försökt att få barn i över 7 år, men ingen tur så vi bestämde oss för att kontakta familjen läkaren och trots allt testet har gjorts, han sa till oss att mitt fallfjärrör inte fungerar, då var jag en dag på kontoret när en vän av mig som hade samma problem med mig blev gravid efter att hon kontaktade DR MUSTAFA. hon riktade mig till honom och när jag kontaktade honom genom hans e-post och han gjorde reningen på graviditetsförklaringen och inom 2 veckor hade jag en känsla av hur och jag gick för att träffa familjen läkaren som berättade för mig att jag är gravid. Om du vet att du har ett liknande problem som detta, eller någon fertilitetsproblem och du vill vara gravid, kan du kontakta DR MUSTAFA via e-post: dr.mustafa86@yahoo.com eller meddelande på whatsapp via: +2348071624292 Också specialiserad på: Få din ex-flickvän eller pojkvän tillbaka Få din ex fru eller make tillbaka Välståndsstavning Skyddsstavning Få jobbstavning Arbetsfrämjande stavning Barnförtrollning Hiv Cure Graviditet stavning Kärleksförtrollning Äktenskapsstavning Vinnande lotterier Etc... Om du behöver hjälp kan du kontakta honom via email: dr.mustafa86@yahoo.com eller meddelande på whatsapp via: +2348071624292 kontakta nu och ditt problem kommer att lösas inom 48 timmar.
Marjo, Hur jag blev gravid

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet