Välbesökt glaukomträff på Patienthotellet

Glaukomföreningen Värmland har sedan drygt två år samarbetat med verksamhetschefen för ögonsjukvården i länet, Lennart Sjöbom. De första kontakterna togs av Ingrid Sellström, Signe Persdotter och Ingegärd Gustavsson. Tillsammans med Lennart Sjöbom har de lagt fast en rutin med två arbetskonferenser per år. Vi medlemmar har vid de två senaste årsmötena fått information och kunskap om vårdens organisation och innehåll förmedlat genom föreläsningar av bland andra verksamhetschefen Lennart Sjöbom.

Men nu har det verkligen gått framåt, Kerstin Edlund är en av överläkarna som tar ett extra ansvar för glaukomsjukvården. Den 14 november inbjöds hon att föreläsa på Patienthotellet i Karlstad om hur man tänker organisera arbetet med glaukompatienter inom Värmland.

Efter välkomnande ord av vice ordförande Signe Persdotter började Kerstin Edlund med att ge en översikt av sjukdomens många skepnader. Hon uttryckte klart att behandlingen går ut på att patienten ska kunna behålla sin syn så länge som möjligt, det vill säga det gäller att bevara. Vi kan inte räkna med att få förbättrad syn. Hon klargjorde också att läkarens arbete gäller att hitta rätt medicin, oftast droppar men ibland även tabletter för adekvat behandling.

Men jobbet att praktiskt behandla måste utföras helt av patienten. Det gäller att varje patient tar sitt fulla ansvar så att ögat får rätt droppar vid rätt tidpunkt varje dag enligt läkarens instruktioner. Målet med medicineringen är att hålla ögats tryck på acceptabel nivå. Kerstin Edlund återkom flera gånger till patientens eget ansvar för att resultatet ska bli acceptabelt.

Kerstin Edlund informerade om de fem olika grupper av ögondroppar med eller utan konserveringsmedel samt kombinationsdroppar och behandling med laser. Åhörarna förstod föreläsarens raka och klara framställning men jag vågar mig inte på att referera medicinska fakta med mina klena bakgrundskunskaper.

Under rubriken "Kontroll i vården" behandlades för oss kända begrepp: Synskärpa, ögontryck, undersökning av ögat inklusive synnervshuvud, foto av synnervshuvud, eventuellt OCT av synnervshuvud och gula fläckens område.

Beskrivning av det framtagna programmet för glaukomiker i Värmland:
Mål:

  • God vård för patienter med glaukom
  • Bättre och mer enhetligt omhändertagande av patienter med glaukom
  • Att patienter ska få besked av sköterska direkt vid kontroll om fortsatt planering (Läkare kommer att finnas i bakgrunden för eventuella recept etc.)

Innan frågestunden inleddes berättade Kerstin Edlund i detalj om de olika kirurgiska behandlingar som står till buds. Vi åhörare med olika skador på synnerven fick alla något att fundera på.

Kerstin Edlund höll sitt anförande utan manus på ett lättfattligt språk och med realistisk syn utan övertoner. Tack för en god framställning och välkommen tillbaka!

Inga Tågmark Nilsson

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet