Referat från Vårmöte 10 maj 2016

Behandling av glaukom på Sahlgrenska, Mölndal

Lada Kalaboukhova:

Bakgrund

Ögonkliniken har under de senaste fyra åren varit underbemannad. Nu kan man se en viss ljusning. Det finns tre specialistläkare och sju ögonsjuksköterskor.

Undersökningar

Följande undersökningar görs i varierande omfattning:

1.    Visus (Synskärpa)
Bedöms på alla patienter

2.    Ögontrycksmätning
Görs på glaukompatienter med något av dessa instrument.
¤ Goldman applanationstonometer
¤ I-Care
¤ Luft-tonometer
¤ ART  (har bara funnits på prov)

3.    CCT
Mäter hornhinnans tjocklek vilket påverkar bedömningen av ögontrycket.

4.    Synfältsundersökning
Görs med Humphreys metod.

5.    Ögonbottenfotografering
Dokumenterar ögats status och utgör underlag för bedömning av sjukdomens utveckling.

6.    HRTIII
Används för undersökning av synnervshuvudet och ger ett bra underlag för diagnos av glaukom och sjukdomens utveckling. Utveckling. men används inte   i nuläget eftersom det finns känsligare metoder, t.ex. OCT.

7.    OCT
Används för diagnos och bedömning av förändringa r på gula fläcken, men är också ett bra hjälpmedel för diagnos av glaukom.

8.    Gonioskopi
Görs för att kunna se ögats dräneringssystem och hinder för vätskecirkulation.

Statistik

Några exempel på patientaktiviteter vid ögonkliniken:

 • 1000 besök per månad hos sjuksköterskor I Mölndal och Kungälv
  Synskärpa, ögontryck, synfält ögonbottenfoto, OCT, CCT
 • 150-200 besök per månad hos 3 läkare i Mölndal
 • 500 bedömningar per månad, Prognos, byte av droppar med mera

Åtgärder

Följande åtgärder kommer att vidtas för att effektivisera ögonvården

1.    Ögontrycksbedömningar i "förväg"

2.    Nya rutiner
¤ Synfälts-serie
¤ "Nyupptäckt/misstänkt glaukom"

3.    "Stora tryckmottagningar"

4.    Vänteliste-revisioner

5.    Remisser: Möte med optiker på stan

Behandling

Dessa behandlingar genomförs vid den medicinska ögonkliniken:

 • Ögondroppar
 • SLT (laser)

Med detta avslutade Lada Kalaboukhova sin föreläsning. Den följdes av föreläsning av Madeleine Zetterberg angående aktuella forskningsrön om glaukom.

Glaukom – aktuell forskning

Madeleine Zetterberg:

Innehåll

 • Orsaksmekanismer
 • Diagnostik
 • Medicinsk behandling
 • Kirurgisk behandling

1. Orsaksmekanismer; Varför får man glaukom?

Ärftlighet/genetik
Att man får glaukom beror till viss del på ärftlighet. Det forskas mycket kring att finna gener som orsakar glaukom. Det är inte bara en gen som är orsaken utan en kombination av flera olika riskgener. 2,3 % av befolkningen får diagnosen glaukom under sin livstid, men 22 % om glaukom finns i släkten.
De som har glaukom i släkten rekommenderas att undersöka sig efter 50 års ålder.
Exfoliationer (proteinutfällningar på linsen) är en stor riskfaktor för att få glaukom. När det gäller exfoliationer finns det identifierat en gen som har stor betydelse för att utveckla exfoliationer. Av alla patienter med öppenvinkelglaukom i de nordiska länderna är det ungefär 50 % som har exfoliationsglaukom.

Neurodegeneration
Typiska neurodegenerativa sjukdomar är Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och drabbar i huvudsak äldre personer. Neurodegeneration har också betydelse för utveckling av glaukom och det påverkar främst synnerven och näthinnan. Synceller dör. Ögontrycket har betydelse i detta sammanhang men utgör inte hela förklaringen då det förekommer normaltrycksglaukom. Det forskas mycket om orsaken till glaukom och om eventuella samband med neurodegenerativa sjukdomar men ännu finns inga starka bevis för ett sådant samband.

Vaskulära faktorer (Blodcirkulation)
Genom ny teknik kan man nu i större grad observera de blodkärl som försörjer synnerven. Det innebär att man troligen på ett bättre sätt skall kunna avgöra blodförsörjningens betydelse och vilken betydelse den har för utveckling av glaukom.
Balansen mellan ögontryck och blodtryck är föremål för en hel del forskning. Lågt blodtryck kan vara en bidragande orsak till glaukom då för lågt blodtryck i näthinnans blodkärl kan ge försämrad blodcirkulation till näthinnan, speciellt om trycket i ögat är förhöjt. Det forskas mycket även om detta.

2. Diagnostik och progress

Det gäller att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt och sätta in en behandling som kan bromsa utvecklingen av sjukdomen.
Nya metoder för ögontrycksmätning är på gång och det har bl a kommit 24-timmars mätapparatur i form av kontaktlinser.
När det gäller tidig upptäckt så finns det fortfarande en hel del att göra. Ibland talar man om att försöka screena för glaukom, det vill säga undersöker stora grupper av människor för att upptäcka dem som visar tidiga tecken på sjukdomen. För att följa sjukdomsutveckling har OCT-mätningar av näthinnans nervfiberlager blivit allt vanligare och används ibland som komplement och ibland som ersättning för synfältsundersökning. Det är ännu oklart om OCT verkligen kan ersätta synfältsundersökning.

3. Medicinsk behandling

Utvecklingen av ögondroppar går mot kombinationsdroppar för att minska antalet droppningstillfällen och engångspipetter för att minska påverkan av konserveringsmedel. Det forskas också efter nya substanser. En ny substans lär vara på gång.

4. Kirurgisk behandling

Operation av grå starr (karakt) kan vara en bra och enkel metod att behandla glaukom. Denna operation har visat sig att i många fall sänka ögontrycket.
MIGS (Minimally Invasive Glaucoma Surgery) utvecklas ständigt för att förenkla metoderna vid kirurgiska ingrepp i ögonen. Dessa metoder kan användas för mindre komplicerad glaukom och medför färre komplikationer och en snabbare återhämtning.

Med detta avslutade Madeleine Zetterberg sin föreläsning. Den följdes av en lång frågestund från åhörarna, där Lada Kalaboukhova och Marianne Zetterberg gav utförliga svar.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet