Möte i Borås överträffade förväntningarna

Den 14 mars 2017 inbjöds till ett informationsmöte i Borås om glaukom och med syftet att starta en intressegrupp inom glaukomföreningen. Antal intresserade fyllde Elin Odenkrants sal på Södra Älvsborgs sjukhus till bristningsgränsen, cirka 140 personer kom!

Mötet inleddes av Claes Hagman som berättade att en intressegrupp Sjuhärad anknuten till Glaukom-föreningen i Göteborg höll på att bildas. Därefter berättade Glaukomföreningens ordförande Sören Nilsson om Glaukomförbundets och Glaukomföreningen i Göteborgs verksamhet.

Dagens föreläsare var ögonläkaren Anna Toftgård, Södra Älvsborgs sjukhus. Deltog i mötet gjorde också vårdenhetschef Melanie Seel och Elin Jonsdottir, ögonläkare med specialintresse glaukom.

Inledning

Ögonsjukdomen glaukom, eller grön starr som den något förvirrande kallas, har varit känd länge. Den har också kunna behandlas. Anna Toftgård visade en bild på ögat i genomskärning och förklarade vilka delar som påverkas när glaukom uppstår.

Glaukom definieras som en tilltagande försämring av synfältet.

Förekomst

  • 5 % av personer över 75 år har fått diagnosen glaukom i Sverige.
  • Sjukdomen är ovanlig hos unga och medelålders.
  • Mellan 100 000 och 200 000 personer beräknas ha glaukom i Sverige.
  • 50 % anses vara oupptäckta. I Utvecklingsländer tror man att 90 % är oupptäckta.
  • Glaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet i världen.
  • Katarakt (grå starr) är vanligast.

Upptäckt
Tidig upptäckt av glaukom är viktig eftersom det är en kronisk sjukdom som inte går att bota, men är möjlig att bromsa. Upptäckt görs oftast när skadan redan är stor. Att synfältet är skadat är till en början svårt att upptäcka. Synskärpan kan ofta fortfarande vara mycket bra. Synfältet undersöks och bedöms med en perimeter. Denna undersökning kräver stor koncentration av patienten. Anna Toftgård beskrev hur synfältet minskar och skillnaden mellan skador på gula fläcken och glaukom

Orsak
Orsaken till glaukom är inte känd. Ögontrycket har betydelse och är det enda som behandlas. Blodcirkulationen i ögat tros också vara av betydelse för glaukom.
Sjukdomen utvecklas i allmänhet långsamt. Ärftlighet har betydelse för uteveckling av glaukom. Risken är större om man har nära släktingar som har glaukom. Då skall man låta sig undersökas ofta från 40 års ålder. Ålder är den största risken för att få glaukom. Sjukdomen är mycket ovanlig bland unga och medelålders.

Glaukom upptäcks ofta i samband med besök hos optiker. Optikern kan mäta ögontrycket och göra en enkel synfältskontroll. Om optikern misstänker glaukom remitteras kunden till ögonklinik.

Behandling
All behandling av glaukom går ut på att sänka ögontrycket. Nästan alla patienter behandlas med ögondroppar. Det finns många olika typer. De flesta ögondroppar har någon biverkan vilket gör att det kan vara svårt att hitta en ögondroppe som passar individen.

Om inte droppar håller ögontrycket tillräcklig lågt är behandling med laser vanligt. Metoderna för laserbehandling har utvecklats mycket. Behandlingen är lätt att utföra och gör inte ont.

En sista metod att sänka ögontrycket är att operera, oftast med metoden trabekulektomi.  Efter operation krävs många återbesök och kontroller.

Nytt?
Nya ögondroppar kommer med jämna mellanrum. Operationsmetoderna utvecklas hela tiden och blir enklare. XEN GEL STENT är en metod som är lovande och förhoppningen är att den skall visa sig hållbar.

Avslutning
Västra Götalandsregionen har på senare tid fått upp ögonen för glaukomsjukvården. En arbetsgrupp har tillsatts för att se över hur det fungerar och komma med förslag till åtgärder.

 

Anna Toftgård avslutade med att gratulera till att det nu finns en lokal patientförening som sjukvården kan samarbeta med och tackades med en blomma av Claes Hagman.

Föredraget följdes av en frågestund.

Roland Strömbäck                                   Mars 2017

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet