Västernorrland

Årsmöte med föredrag om katarakt

Glaukomföreningen Västernorrland hade ett välbesökt årsmöte den 28 mars 2017. Trettioåtta medlemmar hade kommit för att lyssna till kvällens föredrag.

Ordföranden hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till överläkare Annelie Hamrin, som talade om katarakt och sjukdomar i ögonlock. Många av våra medlemmar drabbas ju också av detta.

Vi fick en mycket utförlig information om dessa problem och många frågor ställdes. Annelie tackades med en bukett blommor och en stor applåd.

Årsmötet tog vid med en tyst minut för de medlemmar som lämnat oss under året. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse föredrogs, godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016. Två motioner angående körkort hade inkommit, de bifölls och sändes vidare till Glaukomförbundet. Val av styrelseledamöter och suppleanter skedde enligt valberedningens förslag.

Under övriga frågor diskuterades mål för den årliga vårresan. Mötet avslutades med en avkopplande samvaro med kaffe och bröd.
  

Styrelse för 2017             

Britt-Marie Wernhager, ordförande
Lars Börlin, vice ordförande
Carita Hedlund, sekreterare
Vivi-Ann Sjölén, ledamot
Ulla Wiberg, ledamot
Lars-Erik Sundlöf, suppleant
Ingmar Söderström, suppleant

Presentation

Glaukomföreningen Västernorrland vill gärna se dig som medlem.
Du och dina anhöriga får en rad fördelar som medlemmar.
Årsavgiften från och med 2017 är 200 kr och 50 kr per familjemedlem. Klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du inbetalningskort med posten.

Som medlem får du ett eget exemplar av tidningen ÖgonTrycket, som kommer ut fyra gånger om året. Tidningen innehåller medicinska faktaartiklar och rapporter om de senaste forskningsrönen samt mycket annat intressant.

Föreningen har idag cirka 100 medlemmar, fler medlemmar ger större tyngd i debatten för våra önskemål om glaukomikers behandling m.m.

Vid våra medlemsmöten har vi ofta med en glaukomspecialiserad ögonläkare och ögonsjuksköterska som föredragshållare. Mötena brukar avslutas med gemensam kaffestund där medlemmarna har möjlighet att byta erfarenheter.

Föreningens adress:
Glaukomföreningen Västernorrland
c/o Wernhager
Baldersvägen 60
856 40 SUNDSVALL
Tel 060-12 85 21

Kontakt i Västernorrland

Britt-Marie Wernhager ordförande
Hej! Jag har inte glaukom själv, men jag hade en anhörig som hade det och som var med när lokalföreningen här startade. Då saknades en kassör och jag blev tillfrågad. Sedan har jag fortsatt eftersom jag gärna vill hjälpa till med att sprida information om glaukom och stötta föreningen. Du når mig enklast via e-post vasternorrland@glaukomforbundet.se

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

2017-05-04
Mäta ögontrycket själv. Ögontrycket är tydligen viktigt att ha koll på om man har glaukom. Därför borde väl alla glaukomiker kunna mäta detta själva t ex med en lättanvänd tonometer som alltså är beröringsfri. Om något onormalt händer med ögontrycket så tar man givetvis kontakt med hälsocentralen eller med en ögonläkare. Hittade en ögontrycksmätare här: http://www.bioresonator.se/sv/produkter/tonometer-art-handheld.htm men den kostar 34000 SEK. Finns det inga bra och billigare sådana mätare? /Harald
Harald, Östersund

Till medlemsforumet