Glaukomförbundet i Nya Zeeland

Glaucoma New Zealand är en välgörenhetsstiftelse som bildades 2003 för att:

  • Informera människor med glaukom, att ge kunskap och förståelse för sjukdomen, vad den är, hur den utvecklas och hur man undviker blindhet som en konsekvens av den.
  • Öka medvetenheten om glaukom i vårt samhälle
  • Förbättra glaukomvården genom undervisning
  • Stödja forskningen

Vårt syfte har varit att få till stånd en bred bas i samhället bestående av glaukomiker, olika organisationer och ögonsjukvården. Medlemskap är öppet för alla, inklusive anhöriga till glaukomiker. Vi är till för att komplettera annan service, inte för att konkurrera.

Sedan 2003 har vi uppnått följande:

Administration

Vårt kontor är beläget på Oftalmologiska Institutionen vid Aucklands universitet. Fastän vi huserar inom universitetets väggar är vi en fristående enhet. Vårt kontorsutrymme är mycket litet, men det som strömmar ut är stort! Vi har en heltidsanställd kanslist och två oavlönade volontärer som var och en hjälper till en dag i veckan och är värda sin vikt i guld. Vi har ytterligare ett team frivilliga som hjälper oss med utskicken av vårt nyhetsblad var tredje månad.


Offentliga möten

Vi har genomfört 34 offentliga möten på hela NZ. Lokala ögonspecialister har inbjudit glaukomiker. Informationsmaterial har distribuerats till optiker, privata ögonläkare och apotek inom området och annonsering har gjorts i lokaltidningarna.

De offentliga mötena har oftast varit mycket lyckade och lockat folk att höra om glaukom. En ögonläkare med specialintresse för glaukom har gjort en Power Point -presentation vid varje möte och frågestunden mot slutet har varit livlig och fortsatt under kaffe-och testunden. Lokala Lions-klubbar har ställt upp med lättare förtäring och hjälpt till med att dela ut material före mötena. Responsen på våra möten har ofta varit överväldigande. Några möten har dragit en publik på över två hundra personer och på ett par stycken kom över fyrahundra! Huvudbudskapet är vikten av att låta undersöka sina ögon vid misstanke om glaukom eller risk för glaukom.

Människor engagerade i Glaucoma NZ

Glaucoma NZ har nu 2 750 medlemmar som har fått ett utbildningspaket tillsammans med exemplar av Eyelights. Det är ett påfallande stort antal med tanke på den korta tid som Glaucoma NZ har funnits och det beror till stor del på att vi fått tillräckligt med sponsorer för att medlemskapet ska kunna vara gratis.

Eyelights
Eyelights, Glaucoma NZ´s kvartalstidskrift, är till för patienter, medlemmar och övriga intresserade. Publikationen innehåller ett brett spektrum av artiklar, från vetenskapliga fakta om glaukom till praktiska tips om ögonbehandlingar. Målet är att utbilda samtidigt som man ökar medvetenheten om denna ögonsjukdom. Vi tror att en välinformerad glaukompatient kan hjälpa till att förhindra vidare synbortfall.


Faktablad

Vi har producerat tio faktablad om olika typer av glaukom och olika behandlingsalternativ. Dessa har sänts till alla ögonläkare i Nya Zealand för spridning till glaukompatienter. www.glaucoma.org.nz

Vi startade vår webbsida i februari 2004. Den används för att sprida information till människor med glaukom och även till fortbildande "workshops" för yrkesverksamma inom ögonsjukvården. Vi annonserar också om tid och plats för kommande möten.

Medvetenhet om glaukom
Alla aktiviteter som Glaucoma NZ utför ökar medvetenheten om glaukom. Varje år har Glaucoma NZ deltagit i Auckland Maraton med många löpare som sprungit med vår logga på sina kläder och de har bidragit till att vi fått fler sponsorer. Att delta i maratonloppet har visat en lättsam sida av vår verksamhet samtidigt som det fokuserat på sjukdomen glaukom.
"Mayors for Sight"-kampanjen

Under glaukomveckan i augusti 2005 undersöktes ögonen på sextiofem kommunfullmäktigeordförande. Undersökningen genomfördes av optiker som en del av vår kampanj: Mayors for Sight. Glaucoma NZ tog initiativ till och genomförde denna kampanj i syfte att väcka medias intresse. Förutom syntestet av kommunalråden deltog även glaukomiker, representanter för Lions och personal inom ögonsjukvården. Många lokaltidningar skrev om evenemanget, ofta som förstasidesnyhet.


Utbildningpaket

De senaste två åren har Glaucoma NZ framställt ett utbildningspaket om glaukom för optiker. Det årliga paketet består av tio fallbeskrivningar och vetenskapliga nyheter inom glaukomområdet. Varje fall beskrivs av en ögonspecialist med intresse för glaukom. En litteraturöversikt med utförliga kommentarer till varje publikation ingår också. Möjlighet finns för deltagarna att tentera sina kunskaper.


Forskning

Glaucoma NZ har detta år fått möjlighet och resurser att dela ut det första forskningsstipendiet. Vi hoppas att kunna fortsätta och att utöka vårt stöd till glaukomforskningen i Nya Zealand.


Samarbete

Glaucoma NZ har samarbete med liknande organisationer utomlands, speciellt glaukomförbundet i Australien och The Association of International Glaucoma Patient Organisations.

Gael Wright
Övers. Britt-Marie och Åke Heljedal

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet