Ledare

Den 6 mars 2008 är en märkesdag för oss glaukomiker. Då avhölls nämligen den första Världsglaukomdagen på ett initiativ från USA. Det uttalade syftet var att sätta allmänhetens och beslutsfattarnas fokus på glaukom. I många sammanhang tycks glaukom vara en nedprioriterad sjukdom som inte röner samma intresse och uppmärksamhet som andra. Glaukom är ändå fortfarande en viktig anledning till funktionsnedsättning av synen, men om den upptäcks i tid och behandlas adekvat kan sjukdomsförloppet bromsas upp och därmed spara på lidande för den enskilde och kostnader för samhället.

Runt om i landet ordnades aktiviteter med föreläsningar och föredrag om glaukom efter inbjudningar genom annonser och affischer. Vi från Glaukomförbundet är mycket tacksamma för allt kunnande och energi som lades ned på programmen av engagerade läkare och sjuksköterskor. Dessa aktiviteter gav en god och uppdaterad bild av var sjukvården och forskningen står idag. Vi är också tacksamma för det stöd vi fått av läkemedelsföretagen för att täcka kostnader i samband med dessa möten. Enligt uppgift deltog c:a 1000 åhörare i de olika aktiviteterna i Sverige.

Vad händer då i framtiden? Kommer Världsglaukomdagen att upprepas framöver? Svaret är att vi inte riktigt vet. Från patientföreningarnas sida är vi givetvis angelägna om fortsatt uppmärksamhet på vår situation och kommer att göra vad som står i vår makt för att åstadkomma en fortsättning.

Vi ser också fram emot den SBU-rapport (SBU = Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk metodik) som enligt uppgift kommer att publiceras under sommaren 2008. Där kommer att ges det vetenskapliga underlaget för hur glaukom i dess olika former kan behandlas och skötas på bästa sätt. Denna rapport ser vi fram emot eftersom vi tror att den kan leda till förbättringar i vården.

Lars Steen, ordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet