Nytt från styrelsen


SGF höll den 15 april sitt årsmöte hos SRF (Synskadades Riksförbund) i Enskede. Tyvärr hade tre av våra tio föreningar inte möjlighet att sända ombud till stämman, vilket naturligtvis var mycket tråkigt. I samtliga föreningar behövs nya arbetsvilliga medlemmar som så småningom kan ta över efter dem som varit aktiva sedan föreningarna bildades.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls under ordförandeskap av Ewy Engström, Glaukomföreningen Värmland. Styrelsen 2008 ser ut som följer:

Ordförande: Lars Steen, Stockholm.
Kassör: Lola Bern, Småland-Öland.
Sekreterare: Monica Alhede, Göteborg.
Ledamöter: Britt-Marie Heljedal, Sörmland och Leopold Ericson, Skåneland. Suppleanter: Gudrun Ström, Stockholm, Anna Wikberg, Stockholm och Ewy Engström, Värmland.

Samtliga ledamöter kan nås via glaukomtelefonen eller e-postadressen.

Efter avslutad stämma och lunch informerade två representanter från Pfizer AB oss om hur vi ska gå tillväga för att ”attackera” media och få journalister att uppmärksamma vår ögonsjukdom och vårt föreningsarbete. Ämnet engagerar och livliga diskussioner följde om detta och om andra föreningsfrågor innan vi skiljdes åt för denna gång och trasslade oss via buss och tunnelbana mot centrum!

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet