Intervju med Cathrine Pålsson Ahlgren

Cathrine Pålsson Ahlgren från Socialutskottet: Som patientförening ska ni veta att ni har Riksdagen i ryggen.

— Hej, jag är från Mönsterås i det ljusa Småland, är sjuksköterska och har jobbat inom vården i hela mitt liv och gör det fortfarande på somrarna.

Så presenterade sig Cathrine Pålsson Ahlgren, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot av Socialutskottet, vi planeringskonferensen i Stockholm i oktober.

Politik är att vilja enligt Cathrine Pålsson Ahlgren och hävdade alla människors okränkbarhet och lika värde. Hon menade att alla har rätt till den bästa vården oavsett ålder eller var man bor i landet.

— Det är väldigt lätt att en 85-åring prioriteras bort jämfört med en 40-årig företagare. Men det finns en parlamentarisk utredning enhälligt beslutad i Riksdagen 1997 och den säger att kroniska sjukdomar hör till prioritetsgrupp 1, säger Cathrine och fortsätter:

— Har landstingen levt efter detta? Svar nej! Ni är ju en grupp som har en kronisk sjukdom och här har ni och vi politiker ett gemensamt intresse, säger hon.
Och Cathrine tycker att det är viktigt att stödja patientföreningar.

— Ni har framtiden för er och ni ska veta att ni har Riksdagen i ryggen, var hennes uppmuntrande ord till de samlade konferensdeltagarna.

Kritisk till dagens sjukvård

Cathrine Pålsson Ahlgren fortsatte sedan att kritisera den dåliga tillgängligheten i den svenska sjukvården med målande liknelser.

— Jämför vården med min bil som gick sönder för några veckor sedan, det var vattenpumpen som behövde bytas. Inte behövde jag vänta, bilverkstan fixade detta omgående. Men om pumpen är krasslig på en människa kan man få vänta länge, säger hon.

— Vi betalar ju faktisk sjukförsäkring. Om det hade varit en hemförsäkring skulle vi säga upp den direkt om den inte föll ut vid skada, säger hon upprörd. Hon tycker att detta är ett misslyckande från både politiker och den professionella sjukvården.

— Det här ger ju vid handen att det materiella är viktigare än det mänskliga, säger Cathrine som också är landstingspolitiker i Kalmar län.

Operera dygnet runt och på lördagar

Hon menar att vi måste ändra på detta och hon gör jämförelser med företagsvärlden.
— Ett företag som fått en stororder som garanterar 500 arbetstillfällen under 5 år ser till att börja jobba treskift och använder de materiella tillgångarna fullt ut.
Som jämförelse pekar hon på att sjukvården stänger operationssalarna klockan 15 på fredagen och öppnar inte förrän på måndag morgon.

— Vi som är patienter och behov av operation skulle gärna opereras en lördag. Operera hela dygnet - hela veckan! Sjukvården är till för oss patienter, inte för personalen, framhärdar hon och fortsätter att gestikulera:

— Det jag säger är bara sunt förnuft – kräv detta av din försäkring, är hennes uppmaning.

På slutet i sitt anförande tog hon också upp bristen på ögonläkare.

— Det finns idag ca 800 ögonläkare mellan 45 och 65 år. Det här måste vi tillsammans med socialstyrelsen jobba med. Hur många ögonläkare är vi i behov av 2025, det måste socialstyrelsen kunna ge svar på och arbeta därefter. Vi kan inte tvinga studenter att välja utbildning och jobb men vi kan skapa bättre status för ögonläkare. Till sist tog hon upp tilliten mellan politiker och patientföreningar.

— Har vi inte gemensam tillit så går det åt pipan. Tillit är en viktig sak, den stavas lika fram och bak!

Det var Cathrine Pålsson Ahlgrens slutord vid planeringskonferensen.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet