Intervju med Docent Enping Chen

Missa inte att ta dropparna!

— Det finns ibland en ”vit-rock-följsamhet”. När man får kallelse till sin ögonläkare så ökar användningen av ögondropparna mot glaukom, även om man normalt missar att ta dropparna kontinuerligt. Det säger ögonläkaren och docenten Enping Chen vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm.
Det handlar om att man vill försöka att vara en bra patient enligt Enping Chen, ibland kallad Mister Glaukom eftersom han är både mycket kunnig och oerhört engagerad.
Det var vid ett välbesökt informationsmöte på S:t Eriks Ögonsjukhus arrangerat av Glaukomföreningen i Stockholm i oktober som Enping Chen informerade om ögonsjukdomen glaukom i allmänhet men vikten av att ta ordinerade droppar i synnerhet.

I sitt föredrag hänvisade han till fenomenet slarv med ögondropparna både genom egna patientfall och gjorda patientundersökningar.

— När man i ett patientfall kan konstatera att försämrat tillstånd trots behandling måste man i samråd med patienten försöka få fram om dropparna använts kontinuerligt enligt ordinationen, säger Enping Chen. Det kanske då visar sig att patienten missat att ta sina droppar under helgerna. Det kan vara både jobbigt, ointressant och besvärligt med ögondropparna. Men det är oerhört viktigt att kontinuerligt använda ögondropparna enligt läkarens ordination.

— Glaukomvård är inte bara läkarens sak utan ett livslångt samarbete mellan läkare och patient, säger Enping Chen med eftertryck.

I sin föredragning om följsamhet hänvisar han till en undersökning av 196 patienter som alla hade ordinationen att ta ögondroppar en gång per dag. Alla patienter fick ögondroppar som skulle räcka under en bestämd tid och därefter gjordes en uppföljning. Resultatet visade att inte mindre än 87 av de 196 patienterna, men andra ord nästan hälften (46 %) hade använt mindre än 75 % av den förväntade dosen. Trots att de allra flesta patienter känner till följderna av att inte ta sina ögondroppar kontinuerligt så slarvas det alltså en hel del. Om man missar dropparna så ökar trycket och ögat vill ha ett jämt tryck.

Glömska vanligaste orsaken
Vilka är då de vanligaste orsakerna till att man missar att ta sina droppar. Även detta kan undersökningen ge svar på. På frågan varför man inte tar sina droppar så ligger glömska i topp med 40 % av patienterna som anger detta som orsak. Efter glömskan kommer Oro för biverkningar (16 %), slut på dropparna (16 %), resor (11 %) och svårt att ta dropparna (8 %).

— Det här är resultatet, säger Enping Chen, och tillägger att i andra internationella undersökningar är också priset på dropparna ett hinder, men det gäller inte i Sverige.

Hans recept för att få fler patienter att bli följsamma är att man ordnar någon form av daglig påminnelse för att mota glömskan och på resan kan man ha en extraflaska med droppar. Det finns också hjälpmedel och teknikinformation för dem som tycker att det är svårt att ta dropparna.

Enping Chen kunde också berätta om spridningen av glaukom i världen.
— Man räknar med att 70 miljoner människor har fått diagnosen glaukom och lika många som bär på sjukdomen men som inte är diagnostiserade. I Sverige är motsvarande siffror 100 000 patienter och 100 000 odiagnostiserade, säger Enping Chen. Han kunde också berätta att glaukom är en klart åldersrelaterad sjukdom. I Sverige räknar man med att 2 % av dem som är över 50 år och 5 % av dem som är över 70 år drabbas. Orsakerna till glaukom kan vara flera men det vanligaste är relativt högt ögontryck och blodflödet spelar en viktig roll. Gener och ålder kan också vara bidragande.

— Än så länge kan vi inte bota sjukdomen men vi kan bromsa sjukdomsprocessen genom individuell trycksänkning, säger Enping Chen.
Genom trycksänkande behandling förklarar han på pedagogiska bilder hur man ökar avflödet och minskar tillflödet – då får man ett minskat tryck. Behandlingsmetoderna kan vara laser behandling och vissa fall operation men den i särklass vanligaste metoden är behandling med ögondroppar och en kontinuerlig uppföljning.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-18
Jag vill dela ett bra vittnesbörd på denna webbplats om hur DR MUSTAFA hjälpte mig att bli gravid. Jag och min man har försökt att få barn i över 7 år, men ingen tur så vi bestämde oss för att kontakta familjen läkaren och trots allt testet har gjorts, han sa till oss att mitt fallfjärrör inte fungerar, då var jag en dag på kontoret när en vän av mig som hade samma problem med mig blev gravid efter att hon kontaktade DR MUSTAFA. hon riktade mig till honom och när jag kontaktade honom genom hans e-post och han gjorde reningen på graviditetsförklaringen och inom 2 veckor hade jag en känsla av hur och jag gick för att träffa familjen läkaren som berättade för mig att jag är gravid. Om du vet att du har ett liknande problem som detta, eller någon fertilitetsproblem och du vill vara gravid, kan du kontakta DR MUSTAFA via e-post: dr.mustafa86@yahoo.com eller meddelande på whatsapp via: +2348071624292 Också specialiserad på: Få din ex-flickvän eller pojkvän tillbaka Få din ex fru eller make tillbaka Välståndsstavning Skyddsstavning Få jobbstavning Arbetsfrämjande stavning Barnförtrollning Hiv Cure Graviditet stavning Kärleksförtrollning Äktenskapsstavning Vinnande lotterier Etc... Om du behöver hjälp kan du kontakta honom via email: dr.mustafa86@yahoo.com eller meddelande på whatsapp via: +2348071624292 kontakta nu och ditt problem kommer att lösas inom 48 timmar.
Marjo, Hur jag blev gravid

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet