Ledaren av Lars Steen

Svenska Glaukomförbundet har även i år erhållit statsbidrag för den viktiga verksamheten i de glaukomsjukas tjänst. I år blev beloppet c:a 975.000:-. Läsaren kan utläsa av den ekonomiska rapporten på annan plats i tidningen att största delen av medlen har satsats på information i bred mening.

Det mesta av informationen har hittills kommit våra medlemmar till godo, men SGF och dess föreningar ökar nu insatserna för att även nå ut till allmänheten. Anledningen till detta är att man fortfarande i denna dag kan konstatera att kunskapen hos den breda allmänheten om glaukom och dess manifestationer är skrämmande låg!

En viktig nyckelgrupp att nå med information och ge kunskap är alla politiker och beslutsfattare som har eller kan ha inflytande att styra över forskning, sjukvård och andra insatser. Vi vill försöka påverka dem att bedriva allt detta på ett för oss optimalt sätt. Till detta ändamål behövs särskilda insatser.

Under innevarande verksamhetsår planerar vi att kraftsamla på ovan angivna områden. Dessutom kommer vi att öka utgivningen av Ögontrycket från två till tre nummer per år.

Med stöd av epidemiologiska undersökningar brukar antalet ”glaukomiker” i Sverige anges till c:a 100.000. Utöver detta har det gjorts sannolikt att lika många till lider av glaukom, dock utan att ha fått diagnos eller behandling. På grund av det ökande antalet äldre i Sverige och andra länder gör man idag den bedömningen att antalet personer med glaukom kommer att öka med runt 50% framöver. Sammanfattningsvis kan man slutligen konstatera att för samhället och sjukvården är glaukom ett stort (större än man tror!) och ökande problem.

Till sist vill jag uppmana alla er som läser detta att bli aktiva i vårt gemensamma uppdrag, gärna ställa upp i styrelsearbetet eller att stödja era styrelser i föreningarna.

Lars Steen, Förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-20
Det är Dr SUNNY du kan maila honom om han behöver hjälp i ditt förhållande drsunnydsolution1@gmail.com Jag lovar att dina problem kommer att lösas omedelbart. Efter att ha varit i relation till honom i sju år lämnade han mig, jag gjorde allt. Kan jag vända honom, men allt var förgäves. Vill ha för den kärlek jag känner för honom bad men han vägrade tills förklarade mitt problem med någon online och hon föreslog att jag hellre skulle maila en stavningskastare som kunde hjälpa mig med en stava som skulle få honom tillbaka, men jag m killen som aldrig trodde på stavar, hade jag inget annat val än att prova det, skickat till thaumaturge, jag sa inget problem allt kommer att bli bra om tre dagar, min ex tillbaka till mig inom tre dagar, stavningen var cast och överraskande på andra dagen, som var runt 16:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, svarade han. ring och allt han sa var att han var så dålig för allt som hände, jag ville komma tillbaka till mig, som jag älskar så mycket. Jag var så glad och förvånad. Sedan dess har jag lovat att alla som känner viljan Har aldrig ett problem med förhållandet, jag kommer att hänvisa till stavningskärlet för att hjälpa till. Vem som helst kan behöva hjälp av tvättmaskinen, han mailar drsunnydsolution1@gmail.com Han gjorde också många stavliknande, (1) vill ha din ex tillbaka. (2) Du har alltid mardrömmar. (3) Att främjas på ditt kontor (4) Vill du ha ett barn. (5) Du vill vara rik. (6) vill hålla din make att vara din egen för alltid. (7) behovet av ekonomiskt stöd. 8) Vill du ha kontroll över det äktenskapet 9) Vill du lockas till människor 10) Bristen på barn 11) BEHÖVER DU EN HUSBAND / WIFE 13) Hur man vinner din lotteri 14) PROMOTIONELL SPEL 15) SKYDDSPELLA 16) BUSINESS SPELL 17) GOD ARBETE HEKIZO 18) botemedel för vilken sjukdom som helst / H.I.V. Kontakta honom idag på: drsunnydsolution1@gmail.com eller WhatsApp på +2348077620669
Lydia,

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet