Webbenkät – visar brister i användarvänlighet

Webbenkät visar på stora svårigheter för synskadade att handskas med fjärrkontrollen

Det finns en tydlig och stark kritik mot användarvänligheten hos fjärrkontroller, dvd-spelare och digitalboxar. Det visar en undersökning som gjordes inom projektet IT-frågan i slutet på förra året och som vände sig till personer med synnedsättningar. Flertalet tillfrågade klarar inte att hantera dem på egen hand. Bakom IT-frågan står Hjälpmedelsinstitutet tillsammans med Post- och telestyrelsen.

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Hjälpmedelsinstitutet har med sina 80-talet anställda sitt högsäte i Vällingby och driver en rad verksamheter och projekt kring hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning. Uppdraget innebär också opinionsbildande verksamhet.

Ett av projekten är IT-frågan som man driver tillsammans med Post- och telestyrelsen. Kontinuerligt genomför man enkätfrågor som finns på Internet och som vänder sig till den som har en funktionsnedsättning. Genom att svara på enkäterna kan man påverka utvecklingen av till exempel tekniska prylar.

Ögontrycket fick sista dagarna i april möjlighet att träffa Jessica Karlsson, projektmedarbetare för IT-frågan.

— I den sjätte webbenkäten som handlade om handhavande av tekniska apparater i hemmet och som genomfördes i slutet av förra året deltog 341 personer varav 106 personer hade någon form av synskada såsom nedsatt syn eller blindhet. Det är dessa svar vi har analyserat, säger Jessica Karlsson.

Och resultatet visar att många har de bekymmersamt. Både dvd - spelaren och digital-tv-boxen är förknippade med problem hos svarspersonerna och många måste helt enkelt få hjälp.

— Knappt hälften av dem som använder digital-tv-box har stött på någon form av problem, konstaterar Jessica Karlsson och fortsätter: — Det är problem med att byta kanal eller att höja och sänka ljudet. Många tycker också att det är svårt att se i menyerna. Det blir helt enkelt svårt att veta vilken kanal som blivit vald, att ställa in kanaler och att söka efter nya kanaler.

Efterlyser talfunktion

Bekymmersamt är också otydliga menyer för dem som använder dvd-spelare, vilket gör det svårt att exempelvis hitta syntolkningsalternativet, navigera i filmen eller se texterna i menyn. Många har också svårigheter att välja rätt språk eller att hitta rätt inställning på TV:n. Många efterlyser därför en talfunktion eller som en av deltagarna uttrycker:

”Utan tal vet jag inte vad jag väljer eller om valet finns.”

Det framkommer även önskemål om tydligare menyer på svenska med tydligt teckensnitt alternativt punktskrift, enfärgad bakgrund, bättre kontraster samt större text för att underlätta valen.

De flesta tekniska apparater i hemmet manövreras med fjärrkontroll och undersökningen visar med all tydlighet att här finns mer att önska. Medan 53 personer har svårt att se vad det står på knapparna har 37 personer problem med att veta vilka knappar man ska trycka på. Några har också problem med att veta vilken av fjärrkontrollerna som ska användas.

När svarspersonerna får möjlighet att skicka med råd till tillverkare av dvd-spelare och filmer är önskemålen punktskrift och talfunktion för både menyer, knappar och bruksanvisningar.

— Man kan också från undersökningen dra slutsatsen att en standardisering av fjärrkontrollerna där knapparna är logiskt grupperade efter funktion är ett starkt önskemål, säger Jessica Karlsson och tillägger: — Ett önskemål är också större och glesare knappar i olika former och storlekar eller med symboler istället för text.

Att skapa en gemensam fjärrkontroll som fungerar till flera apparater är också en förhoppning som framförs på flera håll.

Det är gott och väl att människor med en funktionsnedsättning får tycka till genom IT-frågan på nätet men vad händer med alla dessa önskemål?
— Med IT-frågans resultat i ryggen försöker vi att bearbeta producenter, utvecklare och designers av till exempel hemmets tekniska apparatur, säger en entusiastisk Jessica Karlsson.

Hon menar att ledstjärnan måste vara att få teknisk utrustning som är tillgänglig för alla från början och Hjälpmedelsinstitutet har vid sidan om all annan verksamhet också ett klart opinionsbildande uppdrag.

— Vi bearbetar till exempel media, landstingsdirektörer, universitet som håller på med designutbildning, ja alla som har möjligheter att påverka utvecklingen i det här fallet av elektroniken i hemmet, säger hon samtidigt som hon avslutar med en klar uppmaning till Ögontryckets läsare och Glaukomförbundet.

— Var med och påverka och tyck till på nätet via IT-frågan, www.hi.se/itfragan och om dessutom Svenska Glaukomförbundet vill komma in med adekvata frågor till framtida enkäter skulle jag bli väldigt glad.

Ta chansen att påverka – anmäl dig till IT-frågan

Vill du vara med och påverka hur mobiltelefoner, Internet och annan IT ska fungera?

  • Dina synpunkter, förslag och idéer är viktiga.
  • IT-frågan är enkätfrågor som finns på internet
  • Adressen är www.hi.se/itfragan
  • Enkäterna vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning.
  • Du kan vara man eller kvinna, ung eller gammal, men vi vill att du är minst 16 år.
  • Att delta är frivilligt och kostnadsfritt och du kan avbryta din medverkan när du vill.
  • Du svarar anonymt på frågorna.

Gå in på webbadressen www.hi.se/itfragan och anmäl dig. Då får du en länk via e-post, eller en kod via vanlig post, till en personlig enkät på webben.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet