Ledaren av Lars Steen

Bästa medlemmar och läsare!

Från och med i år har vi ökat utgiv­ningen av Ögontrycket från två till tre nummer per år. Tidigare har tidningen kommit ut en gång på våren och en gång på hösten. Det här numret är så­lunda årets extra nummer. Vi hoppas att ni, våra medlemmar, ska uppskatta det ökade informationsflödet. Redaktionen är tacksam för reaktioner, hör av er till redaktören med eventuella synpunkter.

Tidigare har vi i ÖT rapporterat att SBU (Statens Beredning för Utvärde­ring av medicinsk teknologi) har gjort en omfattande genomgång av den forsk­ning av god kvalitet som finns publi­cerad rörande glaukom. Nyligen har författarna gjort en värdefull samman­fattning av arbetet i en artikel i Läkar­tidningen. Från redaktionens sida är vi mycket nöjda och tacksamma att ha fått Läkartidningens och författarnas till­stånd att publicera den i dess helhet.

Det är viktigt för oss glaukomiker att vara välinformerade! Visserligen finns inte så mycken information på detalj­nivå i artikeln, men den typen av detal­jerad och personligt orienterad informa­tion inhämtas allra bäst på föreningarnas informationsmöten, via broschyrer och andra sätt.

En särskilt viktig slutsats i artikeln är den att uppföljning och kontroll av syn­fält mm görs alldeles för sällan, framför allt vid nyupptäckt glaukom, men även vid välkända och stabila sådana. Just för detta är det viktigt att vi alla här och ute i landet försöker påverka politiker och beslutsfattare för att ögonsjukvår­den ska leva upp till vårdprogram och kända fakta.

Det är glädjande att läsa i rapporten att SBU´s expertgrupp och Glaukom­klubben har ett gemensamt uppdrag att utarbeta nya och moderniserade riktlin­jer för glaukomvården.

Till sist! För att leva upp till våra syf­ten och mål behöver vi få stöd av fler medlemmar. Både för att vi ska bli fler, men också att fler medlemmar aktivt ska ställa upp för att ordna bra informativa aktiviteter för medlemmar.

Lars Steen, förbundsordförande

ordf@glaukomforbundet.se

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-20
Det är Dr SUNNY du kan maila honom om han behöver hjälp i ditt förhållande drsunnydsolution1@gmail.com Jag lovar att dina problem kommer att lösas omedelbart. Efter att ha varit i relation till honom i sju år lämnade han mig, jag gjorde allt. Kan jag vända honom, men allt var förgäves. Vill ha för den kärlek jag känner för honom bad men han vägrade tills förklarade mitt problem med någon online och hon föreslog att jag hellre skulle maila en stavningskastare som kunde hjälpa mig med en stava som skulle få honom tillbaka, men jag m killen som aldrig trodde på stavar, hade jag inget annat val än att prova det, skickat till thaumaturge, jag sa inget problem allt kommer att bli bra om tre dagar, min ex tillbaka till mig inom tre dagar, stavningen var cast och överraskande på andra dagen, som var runt 16:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, svarade han. ring och allt han sa var att han var så dålig för allt som hände, jag ville komma tillbaka till mig, som jag älskar så mycket. Jag var så glad och förvånad. Sedan dess har jag lovat att alla som känner viljan Har aldrig ett problem med förhållandet, jag kommer att hänvisa till stavningskärlet för att hjälpa till. Vem som helst kan behöva hjälp av tvättmaskinen, han mailar drsunnydsolution1@gmail.com Han gjorde också många stavliknande, (1) vill ha din ex tillbaka. (2) Du har alltid mardrömmar. (3) Att främjas på ditt kontor (4) Vill du ha ett barn. (5) Du vill vara rik. (6) vill hålla din make att vara din egen för alltid. (7) behovet av ekonomiskt stöd. 8) Vill du ha kontroll över det äktenskapet 9) Vill du lockas till människor 10) Bristen på barn 11) BEHÖVER DU EN HUSBAND / WIFE 13) Hur man vinner din lotteri 14) PROMOTIONELL SPEL 15) SKYDDSPELLA 16) BUSINESS SPELL 17) GOD ARBETE HEKIZO 18) botemedel för vilken sjukdom som helst / H.I.V. Kontakta honom idag på: drsunnydsolution1@gmail.com eller WhatsApp på +2348077620669
Lydia,

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet