Drygt 8 av 10 vet inte vad Glaukom är! 

Inför planerna på en ny informationsstrategi för Svenska Glaukomförbundet genomförde Ögontrycket en enkel gallup bland 100 personer som fick svara på vad ordet glaukom betyder. Resultatet är nedslående – drygt 8 av 10 tillfrågade har ingen aning om vad glaukom är för något.

ÖT gick i höstas ut på gator och torg i kommunerna Stockholm, Södertälje och Nykvarn för att ta reda på hur känd ögonsjukdomen Glaukom är bland allmänheten. Utöver detta har några studenter vid Entreprenörskolan i Leksand fått svara på frågan.

Rent praktiskt gick undersökningen till så att ÖT:s utsände haffade folk i farten på stan. Nästan alla var tillmötesgående och ville bidra, varefter ÖT:s utsände höll upp ett papper med ordet Glaukom i stor fet text. Samtidigt uttalades ordet glaukom av ÖT:s utsände för att göra det enklare för den tillfrågade. De som inte kunde svara fick en följdfråga om de var beredda på att ge sig på en vild gissning på vad ordet kunde betyda.

Resultatet är dessvärre nedslående, endast knappt 2 av 10 kunde svara och hade en klar uppfattning vad glaukom var för något. Med andra ord drygt 8 av 10 tillfrågade har ingen aning – en klar utmaning för Glaukomförbundet när man skapar en ny informationsstrategi.

Exotisk maträtt

De tillfrågade är ett tvärsnitt av befolkningen både vad gäller ålder och fördelningen mellan kvinnor och män. Okunskapen har en relativt jämn spridning bland både åldrar och kön men där man kan avläsa en något större kunskap och medvetenhet i de allra äldsta åldersgrupperna eller 65+. Förklaringen till detta är säkert att fler i den äldre åldersgruppen kommit i kontakt med glaukom eftersom ögonsjukdomen är starkt åldersrelaterad. Antingen att man själv har drabbats eller undersökt sig eller att någon nära anhörig har gjort detsamma.

Bland de ovetande var gissningarna spridda och vilda. Flera tolkade ordet som något glatt och positivt, glaukoms första tre bokstäver är ju gla… Andra var inne på att det hade något med kommunikation att göra och då främst fäst sig vid de tre sista bokstäverna i ordet glaukom. ”Säkert någon ny pryl i vårt växande kommunikationssamhälle”, som en av de medverkande uttryckte det. En sjukvårds- och landstingspolitiker skämdes och det med viss rätt när han inte kunde svara på betydelsen av ordet Glaukom. Någon var ganska övertygad om att glaukom var en exotisk maträtt från Mellanöstern – gud vet om han inte hade prövat den på senaste semesterresan. Sammanfattningsvis kan man väl klart konstatera att denna enkla men talande undersökning ger vår organisation Svenska Glaukomförbundet och länsföreningarna både en tankeställare och en saftig utmaning.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet