Glaukom och trafiksäkerheten

Om risken att körkortet blir återkallat

Diagnosen Glaukom leder i en del fall till att ögonläkaren kan bli föranlåten att göra en anmälan till Transportstyrelsen. Risken är då stor att Transportstyrelsen återkallar körkortet med dramatiska konsekvenser för den enskildes livssituation.

Från och med den 1 september innevarande år gäller nya bestämmelser där kraven sänks för läkaranmälan från ”uppenbart olämplig” till ”olämplig” som förare. Det betyder fler gränsfall och därmed behov av motsvarande flexiblare bedömning och dispensmöjligheter i Transportstyrelsen.

 

Christer Ekman från Glaukomföreningen i Stockholm som kom med förslaget att bilda enarbetsgrupp som djupdyker i frågan om glaukom och körkort. 

På grund av de nya bestämmelserna parat med starka önskemål från flera medlemmar i Glaukomföreningarna har Glaukomförbundet, på förslag av Christer Ekman från Glaukomföreningen i Stockholm, tagit initiativ till skapandet av en arbetsgrupp på förbundsnivå, som följer frågan. Arbetsgruppen som fått namnet Glaukom och Trafiksäkerhet/körkort startade sitt arbete i mitten av oktober och här i ingår Lars Steen, Anna Wikberg, Börje Eriksson och Christer Ekman.

En så här allvarlig sak kräver stor säkerhet när det gäller kriterier för medicinsk lämplighet, mätmetoders validitet och reliabilitet, korrelation mellan mätresultat och trafiksäkerhet vid bilkörning samt myndighetens bedömning och beslut.

– Därför har vi tillsatt en speciell arbetsgrupp, säger förbundsordföranden Lars Steen som också leder gruppens arbete. Målet för arbetsgruppen att i första hand producera ett dokument för spridning av Glaukomförbundets syn på saken.

Christer Ekman menar att en enkel demografisk begrundan ger vid handen att saken kommer att gälla fler personer inom de närmaste åren jämfört med tidigare och att det därför också kan bli en viktig intressefråga för Glaukomföreningarnas medlemmar. Eftersom den inte är av lokal natur är det lämpligt att saken förs till Glaukomförbundet.

– VI har också diskuterat i arbetsgruppen kring möjligheterna att Glaukomförbundet ordnar ett seminarium med personer av betydelse för ämnet och en referensgrupp dit medlemmar kan vända sig för information, säger Christer Ekman.

Allt är ännu i sin linda men ÖT välkomnar initiativet till denna arbetsgrupp och kommer självklart att med spänning följa arbetet framöver. 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-20
Det är Dr SUNNY du kan maila honom om han behöver hjälp i ditt förhållande drsunnydsolution1@gmail.com Jag lovar att dina problem kommer att lösas omedelbart. Efter att ha varit i relation till honom i sju år lämnade han mig, jag gjorde allt. Kan jag vända honom, men allt var förgäves. Vill ha för den kärlek jag känner för honom bad men han vägrade tills förklarade mitt problem med någon online och hon föreslog att jag hellre skulle maila en stavningskastare som kunde hjälpa mig med en stava som skulle få honom tillbaka, men jag m killen som aldrig trodde på stavar, hade jag inget annat val än att prova det, skickat till thaumaturge, jag sa inget problem allt kommer att bli bra om tre dagar, min ex tillbaka till mig inom tre dagar, stavningen var cast och överraskande på andra dagen, som var runt 16:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, svarade han. ring och allt han sa var att han var så dålig för allt som hände, jag ville komma tillbaka till mig, som jag älskar så mycket. Jag var så glad och förvånad. Sedan dess har jag lovat att alla som känner viljan Har aldrig ett problem med förhållandet, jag kommer att hänvisa till stavningskärlet för att hjälpa till. Vem som helst kan behöva hjälp av tvättmaskinen, han mailar drsunnydsolution1@gmail.com Han gjorde också många stavliknande, (1) vill ha din ex tillbaka. (2) Du har alltid mardrömmar. (3) Att främjas på ditt kontor (4) Vill du ha ett barn. (5) Du vill vara rik. (6) vill hålla din make att vara din egen för alltid. (7) behovet av ekonomiskt stöd. 8) Vill du ha kontroll över det äktenskapet 9) Vill du lockas till människor 10) Bristen på barn 11) BEHÖVER DU EN HUSBAND / WIFE 13) Hur man vinner din lotteri 14) PROMOTIONELL SPEL 15) SKYDDSPELLA 16) BUSINESS SPELL 17) GOD ARBETE HEKIZO 18) botemedel för vilken sjukdom som helst / H.I.V. Kontakta honom idag på: drsunnydsolution1@gmail.com eller WhatsApp på +2348077620669
Lydia,

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet