Ledaren av Lars Steen

Bästa medlemmar och läsare!

Glaukomförbundet är nu på väg in i en dynamisk utvecklingsfas. Detta beror, som ni vet, på att förbundet har tilldelats statsbidrag för verksamheten. Tidigare har ju förbundet och dess föreningar levt under knapphetens stjärna. De nya resurserna har till största del hittills använts för att utöka och förbättra informationsverksamheten till glaukompatienter, deras anhöriga och till allmänheten. De erfarenheter vi har gjort har varit utgångspunkt till höstens planeringskonferens.

Under konferensen var diskussionerna livliga och konstruktiva under förträfflig ledning av vår redaktör, Örjan Andersson. Slutsatserna blev att nu är det tills vidare färdigplanerat och vi har kommit till ”Skarpt läge”. Det innebär att nu är det dags för handling!!! Konferensen utmynnade i två huvudlinjer i det kommande årets arbete.

För det första att förbättra och fokusera informationen till de människor som kan tänkas ha eller befinna sig i riskzonen för att få glaukom. Även om vi har fått mer resurser räcker de inte till breda informations- och mediasatsningar utan vi måste begränsa oss. Konferensen fann att dessa personer finns i pensionärsgrupper och där borde vi kunna bjuda in oss själva till de möten som regelbundet förekommer inom pensionärsorganisationerna.

För det andra noterade vi att våra föreningar idag har drygt 1 500 medlemmar av en trolig målgrupp på cirka 100 000 personer, det vill säga bara 1,5 %. De föreningar som finns idag täcker upp 13 av Sveriges 21 län. Därför behöver vi få till stånd fler regionala föreningar i de län som saknas i vår organisation. I förlängningen bör vi då även få fler medlemmar. För att nå dithän har vi anlitat en extern projektledare som ska kunna arbeta fokuserat mot målet att inrätta 5 nya regionala föreningar under 2011.

Till sist vill jag tacka för allt stöd och engagemang som visats i samband med konferensen. Jag riktar också en uppmaning till er medlemmar att bidra aktivt i arbetet på era hemorter.

Lars Steen, förbundsordförande 

ordf@glaukomforbundet.se 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet