Ögontrycket nr 1 • 2012

Ledare av Lars Steen

Årets ledord är konsolidering!

Bästa medlemmar och läsare.
Vi är nu inne i ett nytt verksamhetsår. Vad kommer det att innebära för glaukomföreningarna och förbundet? Det gångna året kännetecknades av en förnämlig utveckling med fyra tillkommande föreningar. Tillsammans har vi alltså idag 13 regionala glaukomföreningar täckande 17 av landets län/regioner. Styrelsens ambition är att samtliga län/regioner ska ha en egen glaukomförening inom överskådlig framtid. För att nå det målet krävs fortsatta intensiva insatser. Inom vissa föreningar finns dessutom önskemål om att utvidga verksamheten till andra centralorter inom respektive region i form av ”intressegrupper”. Under det kommande året har styrelsen beslutat att i första hand hjälpa och stödja våra nya föreningar samt äldre som kan ha problem.

Läs mer >>

 

Hett dialogmöte kring glaukom och trafiksyn ...

... slutade med en diskussion om möjligheterna att ta simulatorer till hjälp

Det var i mitten av januari i år som Svenska Diabetesförbundet och Svenska Glaukomförbundet inbjudit till ett dialogmöte med målet att åstadkomma en debatt och ett utvecklingsarbete under rubriken Trafiksyn. Med begreppet Trafiksyn i samband med synfältsskador ville de båda förbunden på uppdrag av sina medlemmar ifrågasätta hur tillförlitliga de metoder man använder idag är för att avgöra körförmåga.

Man ifrågasätter också om Transportstyrelsens procedur för att utreda och bedöma en körkortsåterkallelse är kvalitetssäkrad. Bland de drygt tiotalet inbjudna fanns förutom representanter från de båda förbunden expertis på plats. Lars Englund, chefsläkare för Transport-styrelsens trafikmedicinska råd och Bertil Lindblom, professor vid Göteborgs Universitet och Transportstyrelsens vetenskapliga expert fick i detta forum representera den rådande ordningen. Kjell Ohlsson, professor vid Linköpings Universitet har under många år studerat frågan och intar en oerhört kritisk hållning till nuvarande regelverk. 

Med fanns också Staffan Danielsson, riksdagsledamot för Centerpartiet och som motionerat i frågan om mera rimliga krav på ögats synfält för att få eller behålla körkortet.

Läs mer >>

 

ÖT känner förbundsordföranden på pulsen

Lars Steen – en stabil och trygg norrlänning som håller i rodret för Glaukomförbundet

Ögontrycket får ett samtal med Lars Steen, förbundsordförande i Svenska Glaukomförbundet sedan 5 år – en norrlänning som blev Stockholmare i samband med pensionen. Tidigare har han varit läkare i invärtes medicin vid medicinkliniken i Umeå under åren 1968–91. Efter detta var han under många år medicinalråd vid socialstyrelsen där han var chef för tillsynsavdelningen. Han är också medicine doktor och docent och skrev sin avhandling om Skelleftesjukan. Nu rattar han Glaukomförbundet med den äran! Läs mer >>

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet