Ögontrycket nr 2 • 2012

Ledare av Lars Steen

Informera era nära anhöriga!

Bästa medlemmar och läsare.
För första året har vi nu en utgivningstakt av ÖT på fyra nummer per år. För oss i redaktionskommittén är det glädjande att vi nu tycks kunna få in redaktionellt material som gott och väl räcker till. Det är ändå av vikt att ni medlemmar runt om i landet skickar in material eller ger oss tips på saker som vi bör ta upp.

På årsmötet den 16 april diskuterades de fortsatta aktiviteter som vi från förbundsstyrelsen och föreningarna ska ägna oss åt. Fortsatta kontakter med pensionärsföreningar och att delta i deras möten för information om glaukom ligger högt upp på agendan. Ytterligare ansträngningar för att skapa fler regionala föreningar samt att, inte minst, hjälpa till att starta lokala intressegrupper där det verkar finnas behov.

 Läs mer >>

 

Om optikerns roll i den framtida ögonsjukvården:

Kan välutbildade och kompetenta optiker delvis ersätta den framtida bristen på ögonläkare?

I flera landsting är bristen på ögonläkare alarmerande. Och enligt aktuella prognoser är detta bara början. Med tilltagande pensions-avgångar under de kommande åren kommer läget att bli än mer akut. I det sammanhanget är det angeläget att skapa en mer effektiv ögonsjukvård och där optikerna tar på sig en ny och mer omfattande roll och gör en del av jobbet. Redan idag kan drygt 120 optikerföretag utföra omfattande synhälsoundersökningar där ögonbottenfotografering ingår. Man tar en detaljerad bild av ögonbotten och skickar bilderna elektroniskt vidare till en ögonläkare med specialistkompetens.

 

ÖT besökte Synvårdsmottagningen i Täby Centrum, ett optiker-företag i verklig framkant med optikern Magnus Söderberg i ledningen. ÖT får träffa en kompetent, engagerad och erfaren optiker med starka visioner för optikernas framtida roll, men som också har kritiska åsikter om optikerbranschens kedjebildningar som enbart fokuserar på pris.

 Läs mer >>

 

Anna Wikberg – vice ordförande i Glaukomförbundet

En föreningsräv i dess bästa bemärkelse. En verklig entusiast som det lyser om. En varmt engagerad kvinna, född bondbarn på södra Gotland, som avslöjas i dialekten när det hettar till och då hon argumenterar för det hon verkligen tror på. En stark viceordförande med ett brokigt förflutet som utbildningschef för Sveriges bönder i LRF, biståndsarbetare i Zimbabwe, men som också utbildat vår kronprinssessa Victoria i jord- och skogsbruk. Så skulle man kort kunna sammanfatta bilden av Glaukomförbundets vice ordförande Anna Wikberg från Norrtälje. Direkt efter Glaukomförbundets årsmöte i mitten av april får ÖT en intervju- och pratstund med Anna som just blivit omvald.

Läs mer >>

 

Aktivt årsmöte med val, motionsbehandling och diskussion om ny logga för Glaukomförbundet

Ett 25-tal föreningsrepresentanter från hela landet samlades i Stockholm den 16 april till Svenska Glaukomförbundets årsmöte. Årsmötesdeltagarna kunde se tillbaka på ett verkligt aktivt år med en rad aktiviteter både centralt och regionalt. När man i verksamhetsberättelsen summerar året kan man bland mycket annat glädjas åt fyra nya föreningar och ett stort antal besök i lokala pensionärsföreningar för att sprida kunskaper om glaukom.

Förutom val behandlades en motion från Glaukomföreningen Värmland som handlade om försämrad läsbarhet i dagstidningar och tidskrifter. Även en ny logga för Glaukomförbundet togs upp under mötet. Läs mer >>

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet