Anna Wikberg – vice ordförande i Glaukomförbundet

En föreningsräv och verklig entusiast

En föreningsräv i dess bästa bemärkelse. En verklig entusiast som det lyser om. En varmt engagerad kvinna, född bondbarn på södra Gotland, som avslöjas i dialekten när det hettar till och då hon argumenterar för det hon verkligen tror på. En stark viceordförande med ett brokigt förflutet som utbildningschef för Sveriges bönder i LRF, biståndsarbetare i Zimbabwe, men som också utbildat vår kronprinssessa Victoria i jord- och skogsbruk. Så skulle man kort kunna sammanfatta bilden av Glaukomförbundets vice ordförande Anna Wikberg från Norrtälje. Direkt efter Glaukomförbundets årsmöte i mitten av april får ÖT en intervju- och pratstund med Anna som just blivit omvald.

Nåå Anna, kan du säga något om din bakgrund? Vem är Anna Wikberg?

– Jag är född bondbarn på södra Gotlandså jag har klara kopplingar till bonderi och lantbruk. Min bror övertog gården av mina föräldrar medan jag satsade på förenings-livet. Var mycket aktiv i SLU – Svenska Landsbygdens Ungdoms-förbund, en föregångare till Centerns Ungdomsförbund. Fick mitt första jobb i Hushållningssällskapet – det var en kombinerad tjänst som ungdomskonsulent och distriktsstudieledare i Svenska Landbygdens Studieförbund, föregångaren till Studieför-bundet Vuxenskolan. Senare träffade jag min man Valle på SLUs kursgård Mem och eftersom han hade sina rötter i Ångermanland blev jag så småningom ombudsman för SLU i just det landskapet.

Men du blev ganska snart Stockholmare?
– Ja, det stämmer vi flyttade till Österskär utanför Stockholm och via olika tjänster på RLF och LRF samt studier blev jag så småningom chef för LRF:s utbildningsavdelning, ja faktiskt under större delen av 80-talet.

Du har också utlandserfarenhet?
– Ja under två år i skiftet av 80 och 90-talet var jag i Zimbabwe för att bygga upp bondeorganisationen i landet. Helt fantastiska år då vi också fick uppleva Afrikas djur och natur. På den tiden var det tryggt i landet och jag ser det som en stor förmån att få ha varit med om detta.

Men hur var det nu med kronprinssessan Victoria?
– Jo vid 62 års ålder slutade jag på LRF men det gick bara några veckor, så blev jag tillbakakallad igen. Jag fick uppdraget av LRF att arrangera en utbildningsvecka kring jord och skog för vår kronprinssessa. Det var spännande att få planera och också genomföra utbildningsveckan. Vi besökte tillsammans en mjölkgård i Sörmland, en spannmålsgård i Östergötland och en skogsgård i Västmanland. Sedan var jag ju bara tvungen att ta med Victoria till en fårgård i mitt hemlän Gotland, där hon för övrigt aldrig hade varit tidigare. Efter det slutade jag på riktigt!

Vilken är din bakgrund om glaukom och engagemanget i Glaukomförbundet?
– Jag har haft glasögon på grund av närsynthet sedan jag var 14 år och gick därmed regelbundet till optikern. För några år sedan tyckte optikern att jag hade för högt ögontryck och skrev ut en remiss för fortsatt undersökning hos ögonläkare. Ögonläkaren konstaterade en del skador och satte in trycksänkande droppar och trycket svarade på behandlingen. Jag fick samtidigt en folder om Glaukomföreningeni Stockholm av läkaren. Gick på nästa möte och blev medlem. Har sedan dess varit aktiv i Stockholmsföreningen men också ledamot av förbundsstyrelsen sedan sex år tillbaka.

Hur ser du på utvecklingen av Glaukomförbundet under den tiden?
– Det blev ett klart lyft när vi fick statsbidraget. Vi har helt enkelt fått mera muskler och kan därför göra lite mer. Jag gillar att till exempel vara ute på pensionärsföreningarna och känna vilken oerhörd nytta man gör. Okunskapen är monumental när det gäller glaukom! Det handlar om att upptäcka glaukom i ett tidigt stadium. Mitt bästa bagage är erfaren-heterna och kompetensen från ett brett föreningsliv och det försöker jag att använda mig av när vi bygger Glaukomförbundet och dess verksamhet.

Vilka är de främsta utmaningarna om du ser framåt, nu är du ju vald på ytterligare två år?
– Det är fortfarande att erbjuda fler och bättre aktiviteter och att bli fler medlemmar. Nu har vi startat fyra helt nya föreningar så innevarande år gäller därför konsolidering och stabilisering. Men sen måste vi gå vidare, självklart vill jag se en förening i mitt gamla hemlän Gotland!Som gammal konferensräv har du också varit ansvarig för Glaukomförbundets planeringskonferenser. Vad kommer att hända på höstens kommande konferens?

– Vi ska göra en grovplanering av vår verksamhet för två år framåt. Utvecklingen av aktiviteter, utveckling av organisationen och opinionsbildning är de tre viktiga huvudmomenten i konferensen.

Till sist, finns det någon okänd kuriosa om Anna, vad gör du när du inte far omkring på alla möten i Glaukomförbundet?
– Jag älskar att resa och där Österrike är en av mina favoriter, att vandra i bergen. Senast var jag på en resa och upplevde Island och öarna omkring. På sommarstället i Grisslehamn blir det mycket bär- och svampplockning. Sjunga i kör är också något jag gillar, och får jag säga det själv, så är jag en jäkel på snapsvisor. Jag har också närt en dröm om att vara festfixare på heltid, men får göra detta i de sammanhang där jag är engagerad, som i bostadsrättsföreningen hemma i Norrtälje, avslutar Anna.

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet