Aktivt årsmöte med val, motionsbehandling och diskussion om ny logga för Glaukomförbundet

Ett 25-tal föreningsrepresentanter från hela landet samlades i Stockholm den 16 april till Svenska Glaukomförbundets årsmöte. Årsmötesdeltagarna kunde se tillbaka på ett verkligt aktivt år med en rad aktiviteter både centralt och regionalt. När man i verksamhetsberättelsen summerar året kan man bland mycket annat glädjas åt fyra nya föreningar och ett stort antal besök i lokala pensionärsföreningar för att sprida kunskaper om glaukom.

Förutom val behandlades en motion från Glaukomföreningen Värmland som handlade om försämrad läsbarhet i dagstidningar och tidskrifter. Även en ny logga för Glaukomförbundet togs upp under mötet.

 

Det var Kristina Lundgren, ordförande för Glaukomföreningen i Stockholm som för andra året fick förtroendet att sitta mötesordförande och ratta mötet. Mötet hade att välja två förbundsstyrelseledamöter på två år. Det resulterade i omval av Anna Wikberg, Stockholm och Monica Alhede, Göteborg. Till suppleanter blev det omval av Karl-Erik Eklöf, Västerbotten och Ewy Engström, Värmland samt nyval av Roland Strömbäck, Göteborg.

Till årsmötet hade Glaukomföreningen i Värmland lämnat in en motion om försämrad läsbarhet för glaukomiker gällande dagstidningar och tidskrifter. Motionen pekade på en rad svårigheter för synhandikappade att tillgodogöra sig information i tidningar och tidskrifter. Man framhåller i sin motion att på grund av modern och omväxlande layout, ny teknik, mångfald av typografi och färgbakgrunder blir tidnings- och tidskriftsläsning ibland lite slumpartat för glaukomiker. Motionären menar att Glaukomförbundet borde ta initiativ till att påvverka tidningar och tidskrifter i en riktning som gör det enklare för synhandikappade att ta del av information och artiklar.

I förbundsstyrelsens yttrande instämmer man i motionärens beskrivning av problemen men anser att det finns små möjligheter att försöka styra tidningarnas formgivning och layout. Formgivningen betraktas idag som ett kraftfullt konkurrensmedel tidningar emellan. Inför yttrande har också förbundsstyrelsen varit i kontakt med dagspress och Synskadades Riksförbund. I båda fallen hänvisas i första hand till taltidningar som också de allra flesta tidningar och tidskrifter kan erbjuda.Vill man ändå försöka att informera och påverka sina egna läns- och lokaltidningar rekommenderar förbundsstyrelsen att man ”uppvaktar” den egna tidningen med det dokument som Synskadades Riksförbund tagit fram. Dokumentet ger en bra bild av hur typografi och layout ska utformas för att underlätta läsning för synhandikappade. Dokumentet heter ”Text som fler kan läsa – tips om typografi och layout” och går att hitta på Synskadades Riksförbunds
hemsida.

Motionären föreslår vidare att förbundsstyrelsen får i uppdrag att inventera befintlig forskning i ämnet och att initiera vidare forskning. Förbundsstyrelsen yttrande föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag att under innevarande verksamhetsår inventera eventuell befintlig forskning genom kontakter med adekvata institutioner och rapportera resultatet i Ögontrycket. Däremot såg man inga möjligheter att initiera ny forskning på grund av för små personella och ekonomiska resurser. Årsmötets beslut gick helt i linje med förbundsstyrelsens yttrande på motionen.

En helt annan fråga som var uppe till diskussion på årsmötet var floran av logotyper som förekommer i Glaukomförbundet. Förbundets logga känns inte tillräckligt modern och flera olika loggor florerar ute i de olika regionföreningarna. Någon menade att det är viktigt med vårt varumärke och att vi uppträder under en
och samma logotype. Årsmötet gav därför förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en ny modern logga som ska presenteras på planeringskonferensen i
september.

Efter avslutat möte ägnades sista timmarna åt informationer och framförallt en rapportering om aktiviteter under världsglaukomveckan från varje regionförening. Det var imponerande att höra hur framgångsrikt och välbesökta alla arrangemang hade varit landet runt. Om detta går att läsa på annan plats i denna tidning.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet