Med bra belysning kan du se bättre!

Leif Wall är ordförande i Glaukomföreningen i Uppland. Under hela sitt liv har han på olika sätt jobbat med belysning. Han har bland annat utbildat synpedagoger och syninstruktörer. I dag är intresset stort för belysning. Men det fokuserar mest på ljus som inredning och gestaltning. Hur bra belysning kan underlätta vardagen för äldre och synskadade får inte samma utrymme. Som nybliven pensionär vill Leif försöka använda sina kunskaper för att just använda ljuset till att se bättre. I detta nummer inleder Leif en artikelserie om ljusets betydelse för seendet.

 

Det är inte så att mer ljus kan kompensera för nedsatt syn på grund av ålder eller ögonsjukdomar som glaukom. Men dålig belysning innebär att du ser sämre än vad som är nödvändigt. Det handlar dock inte bara om kvantitet utan också om kvalitet. Mer ljus kan till och med försämra förutsättningarna att se bra genom att blända.

På många ställen, inte minst i våra bostäder, är belysningen dålig. Valet av armaturer hemmahar nästan alltid skett utifrån att lampan skall vara snygg och inte kosta för mycket, sällan utifrån hur den lyser. I samhället tar man också väldigt lite hänsyn till hur människor ser. Speciellt för människor med nedsatt syn. Det är snarare så att man använder ljuset som ett gestaltande element för att skapa spännande och attraktiva miljöer.

Jag har jobbat med belysning i snart 50 år. Hela tiden har jag hört att äldre människor behöver mer ljus. I mitt stilla sinne har jag tänkt att det blir väl lite mörkare med åren. När jag nu själv upplever olägenheten med otillräcklig belysning kommer det ändå som en överraskning. Jag blir arg. Att inte kunna läsa matsedeln på en restaurang, att inte kunna läsa morgontidningen vid köksbordet eller att mötas av ett mörkt hål när jag öppnar garderobs- eller kylskåpsdörren gör mig upprörd. Köra bil i mörker är något som jag undviker om det är möjligt. Och jag inser att det inte kommer att bli bättre.

Vad är bra belysning?

Bra belysning innebär olika saker för olika människor och vid olika tillfällen. Behoven varierar. Bra belysning för att laga mat vid diskbänken är inte samma sak som bra belysning när vi avnjuter middagen. Ljuset är heller inte bara till för att vi skall arbeta. Andra funktioner är att skapa trygghet och säkerhet. Ljuset har stor betydelse för trivsel och för att skapa känslor. Ljuset anses också ha betydelse för hur vi mår. Ljus höjer normalt vakenhetsgraden genom att påverka vår hormonproduktion.

Man kan till och med gå så långt som till att säga att ljuset är en förutsättning för att vi lever. Ljuset är motorn i fotosyntesen. Denna gör att växterna växer och producerar syre. Syre behöver vi för att kunna andas och växterna ger oss mat.

I mina artiklar kommer jag att fokusera på ljuset som en förutsättning för att kunna se. Jag kommer först att beskriva hur ljuset påverkar och så småningom komma in på mer praktiska tips vad vi kan göra med belysningen för att se bättre.

Synsinnet sätter gränsen för vad som är möjligt att se

En stor och viktig faktor är hur vårt synsinne fungerar. Med ökad ålder får vi funktionsnedsättningar. Ögonen behöver mer ljus. Vid 65 års ålder når bara en tredjedel av ljuset fram till näthinnan jämfört med när vi var unga.

Vi blir känsligare för bländning. Många upplever det som att de har blivit ljuskänsliga. Den ökade känsligheten för bländning märker vi inte minst vid bilkörning. Att vi bländas mer beror i hög grad på grumlingar i ögonen. Grumling i linsen kallas grå starr eller katarakt och är mycket vanlig bland äldre människor. Grumlingen gör att ljuset sprids i ögat och bildar en slöja över näthinnan. Det hela påminner mycket om att titta på TV samtidigt som solen lyser på TV-skärmen. Om grumlingen sitter mitt i linsen och vi har starkt ljus minskar pupillöppningen och grumlingen får större inverkan.

Med åren försämras dessutom synskärpan och omställning mellan ljus och mörker går långsammare. Det senare gör att det blir besvärligt att komma från en ljus miljö till en mörkare. Extremt kan det vara att komma från dagsljus in i trapphuset eller hallen hemma eller att gå in i ett butikscentra. Vi dras till ljus. I butiker försöker man dra in kunden längre genom att ha mer ljus längre in i butiken och mindre vid själva entrén. Precis tvärt om mot hur våra ögon fungerar. Inne i bostaden kan det underlätta om vi inte har för stora skillnader i belysning mellan olika rum eller att rummen är någorlunda jämt belysta.

Och som om inte detta skulle räcka, drabbas många av oss av olika ögonsjukdomar. Det kan vara katarakt (grå starr), glaukom (grön starr), macula degeneration (syncellsförändringar i gula fläcken) med flera.
 

Det vi tittar på skall vara lämpligt utformat

Det som gör att vi ser är skillnader i ljushet och färg. Det kallas för kontrast. Ögonen registrerar kontraster och sänder information till hjärnan i form av nervimpulser. Hjärnan tolkar dessa och vi upplever vår omvärld.

En viktig faktor för att vi skall se bra är därför att omgivningen och föremålen runt omkring oss har tydliga kontraster. Svart text är lättare att läsa på ett ljust papper än om texten är tryckt på en färgad platta. Det är lättare att hälla te i en vit kopp än i en svart. Har den vita koppen dessutom en bård på insidan längst upp, blir det ännu lättare. Jag minns min mor som lade upp maten på bordsduken istället för
på tallriken. Men så hade hon ju ett blommigt porslin på en blommig vaxduk.

Om man förstärker kontrasterna i rummet kan man göra det lättare att orientera sig och upptäcka faror som innebär risker att halka eller snubbla. En avvikande färg på dörrkarmar gör det lättare att se dörrarna. Allt måste inte vara vitt. Översta och nedersta steget i en trappa bör markeras för att minska risken att snubbla. I södra Europa ser man ofta hur man förstärkt kontrasten utomhus genom att måla vitt vid trappsteg och andra ojämnheter där människor rör sig.

 

Belysningens betydelse

Belysningens uppgift är att göra kontrasterna synliga och att skapa kontraster. Dessutom ger bra utformad och starkare belysning ett bättre kontrastseende. Eller enklare uttryckt: Stark belysning gör att vi kan se mindre kontraster.För föremål med inbyggd kontrast, såsom tryck på papper, framträder kontrasten bara föremålen belyses. Men om ljuset kommer från fel håll kan det uppstå blänk.

Den svarta trycksvärtan speglar ljus och blänker. Blänk i text på ljus bakgrund försämrar kontrasten. Det är därför man rekommenderar att ljuset skall komma snett bakifrån vänster när man är högerhänt och inte framifrån. Det ger bäst kontrast. Lägg några sockerbitar på en vit duk. Här blir det vitt på vitt och mycket dålig kontrast. För att se sockerbitarna måste dessa framträda genom skuggor. Sidorna på sockerbitarna måste vara olika starkt belysta. Det gör man också genom att rikta ljuset. Men i detta fall bör ljuset falla in mer framifrån. Har vi medljus (ljus i samma riktning som vi tittar) ser vi inga skuggor. Likaså blir skuggorna otydliga om vi har ett diffust ljus. Diffust ljus får vi ofta
från en rundlysande lampa mitt i taket.

 

I exemplet valde jag sockerbitar. Men samma sak gäller ute om man åker skidor. Att åka i backar när det är mulet är svårt. Man ser inte ojämnheterna. Finns det sol
är det betydligt lättare för då uppstår skuggor. Men skuggorna får inte vara för kraftiga eller hårda.

Jag brukar säga att vår skapare var en god ljussättare. Solen ger ett riktat ljus som ger skuggor medan himlen ger ett diffust ljus som lättar upp skuggorna. På samma sätt bör vi belysa med ett diffust grundljus och ett riktat ljus som ger anpassade skuggor som gör det enklare att uppfatta form och djup.

Omgivningens inverkan

Den sista faktorn jag vill ta upp är omgivningens inverkan. En olämpligt utformad omgivning försvårar seendet. Enkelhet är ett honnörsord. Bländning är ett skällsord.

Lampor som bländar är oftast både irriterande och försvårar seendet. Hos en bra ljusarmatur skall man inte se själva lampan vid normala synriktningar. Tänk också på att lamporna kan lysa upp omgivningen så att ljushetsskillnaderna blir för stora. Det har under senare år varit modernt med golvlampor som riktar ett kraftigt ljus mot taket. De kan också skapa problem. Även om själva armaturen inte bländar blir taket väldigt ljust. Det kan uppstå en obalans i rummet som gör att det upplevs mörkare än vad det är. Ögat anpassar sig till medelvärdet på belysningen.

Fönster är underbara att titta ut genom. Men att betrakta något mot ett fönster ger ofta en siluettverkan. Det kan delvis kompenseras genom att ha belysningen i rummet tänd. Bättre då att vända ryggen mot fönstret. På kvällen kan fönster blir mörka hål och lampor spegla sig i glaset och störa seendet. Ibland finns en bländande gatlykta rakt utanför fönstret. Den är svår att släcka. Lämpliga gardiner och persienner är en hjälp att hantera störningar från fönster. De jämnar också ut skillnader mellan en obelyst fönstervägg och det ljusa fönstret.

Slutligen har vi materialvalet. Ljusa inredningsfärger brukar underlätta seendet. Blanka ytor av glas och metall kan försvåra. Blanka golv kan också ge problem. Vid mer nedsatt syn kan ett blankt golv upplevas som att det är blött och kanske halt.

 

Text och bild: Leif Wall

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet