Ögontrycket nr 4 • 2012

Ledare av Lars Steen

Viktiga framtidsfrågor

Bästa medlemmar och läsare.

I tidigare ledare har jag belyst och kommenterat olika aktuella frågor av vikt för oss med glaukom. Många av dessa är fortfarande aktuella och jag avser att återkomma till dessa i kommande nummer. I dagens ledare avser jag att försöka blicka framåt och diskutera kring vad vi har att vänta oss inom förbundet, vilka frågor vi anser vara viktiga och där förbund och föreningar har viktiga uppgifter att ta itu med. Läs mer >>

 

Med bra belysning kan du se bättre!

av Leif Wall

I förra numret av ÖT skrev Leif om hur bra vi ser beror på synsinnets möjligheter, belysning och utformningen av det vi tittar på. Första förutsättningen är att detaljerna i vår omgivning har en bra kontrast. Nu fortsätter artikelserien med större fokus på seendet och belysningen.

Vi ser på två sätt

För att fungera behöver vi kunna uppleva vår omgivning och urskilja små detaljer. Vi kan kalla detta för omfältsseende och detaljseende.

Läs mer >>

Föreningsfunktionärer planerade för 2013 och 2014

Två representanter från varje förening bjöds in till planeringskonfe-
rensen i Stockholm i slutet av september för att lägga planerna för Glaukomförbundet under 2013 och 2014. Alla 13 föreningarna var representerade med undantag av Norrbotten som anmält förhinder. Det var ett synnerligen aktivt gäng deltagare som jobbade hårt under två dagar.

De ämnesområden som var uppe till diskussion var Opinionsbildning, Organisationsutveckling, ÖT och Hemsidan, Föreningsaktiviteter och till sist ny Logga. Arbetsmetodiken innebar att samtliga grupper arbetade med samtliga ämnesområden i steg 1. I grupparbete 2 fick grupperna uppgiften att sammanfatta ett ämnesområde vardera utifrån de tidigare gruppernas resultat. Slutresultatet ligger nu till grund när förbundsstyrelsen och föreningsstyrelserna ska formulera sina verksamhetsplaner för 2013 och 2014. Läs mer >>

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet