Ögontrycket nr 4 • 2012

Ledare av Lars Steen

Viktiga framtidsfrågor

Bästa medlemmar och läsare.

I tidigare ledare har jag belyst och kommenterat olika aktuella frågor av vikt för oss med glaukom. Många av dessa är fortfarande aktuella och jag avser att återkomma till dessa i kommande nummer. I dagens ledare avser jag att försöka blicka framåt och diskutera kring vad vi har att vänta oss inom förbundet, vilka frågor vi anser vara viktiga och där förbund och föreningar har viktiga uppgifter att ta itu med. Läs mer >>

 

Med bra belysning kan du se bättre!

av Leif Wall

I förra numret av ÖT skrev Leif om hur bra vi ser beror på synsinnets möjligheter, belysning och utformningen av det vi tittar på. Första förutsättningen är att detaljerna i vår omgivning har en bra kontrast. Nu fortsätter artikelserien med större fokus på seendet och belysningen.

Vi ser på två sätt

För att fungera behöver vi kunna uppleva vår omgivning och urskilja små detaljer. Vi kan kalla detta för omfältsseende och detaljseende.

Läs mer >>

Föreningsfunktionärer planerade för 2013 och 2014

Två representanter från varje förening bjöds in till planeringskonfe-
rensen i Stockholm i slutet av september för att lägga planerna för Glaukomförbundet under 2013 och 2014. Alla 13 föreningarna var representerade med undantag av Norrbotten som anmält förhinder. Det var ett synnerligen aktivt gäng deltagare som jobbade hårt under två dagar.

De ämnesområden som var uppe till diskussion var Opinionsbildning, Organisationsutveckling, ÖT och Hemsidan, Föreningsaktiviteter och till sist ny Logga. Arbetsmetodiken innebar att samtliga grupper arbetade med samtliga ämnesområden i steg 1. I grupparbete 2 fick grupperna uppgiften att sammanfatta ett ämnesområde vardera utifrån de tidigare gruppernas resultat. Slutresultatet ligger nu till grund när förbundsstyrelsen och föreningsstyrelserna ska formulera sina verksamhetsplaner för 2013 och 2014. Läs mer >>

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-18
Jag vill dela ett bra vittnesbörd på denna webbplats om hur DR MUSTAFA hjälpte mig att bli gravid. Jag och min man har försökt att få barn i över 7 år, men ingen tur så vi bestämde oss för att kontakta familjen läkaren och trots allt testet har gjorts, han sa till oss att mitt fallfjärrör inte fungerar, då var jag en dag på kontoret när en vän av mig som hade samma problem med mig blev gravid efter att hon kontaktade DR MUSTAFA. hon riktade mig till honom och när jag kontaktade honom genom hans e-post och han gjorde reningen på graviditetsförklaringen och inom 2 veckor hade jag en känsla av hur och jag gick för att träffa familjen läkaren som berättade för mig att jag är gravid. Om du vet att du har ett liknande problem som detta, eller någon fertilitetsproblem och du vill vara gravid, kan du kontakta DR MUSTAFA via e-post: dr.mustafa86@yahoo.com eller meddelande på whatsapp via: +2348071624292 Också specialiserad på: Få din ex-flickvän eller pojkvän tillbaka Få din ex fru eller make tillbaka Välståndsstavning Skyddsstavning Få jobbstavning Arbetsfrämjande stavning Barnförtrollning Hiv Cure Graviditet stavning Kärleksförtrollning Äktenskapsstavning Vinnande lotterier Etc... Om du behöver hjälp kan du kontakta honom via email: dr.mustafa86@yahoo.com eller meddelande på whatsapp via: +2348071624292 kontakta nu och ditt problem kommer att lösas inom 48 timmar.
Marjo, Hur jag blev gravid

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet