Ledare av Lars Steen

Viktiga framtidsfrågor

Viktiga framtidsfrågor

Bästa medlemmar och läsare.

I tidigare ledare har jag belyst och kommenterat olika aktuella frågor av vikt för oss med glaukom. Många av dessa är fortfarande aktuella och jag avser att återkomma till dessa i kommande nummer. I dagens ledare avser jag att försöka blicka framåt och diskutera kring vad vi har att vänta oss inom förbundet, vilka frågor vi anser vara viktiga och där förbund och föreningar har viktiga uppgifter att ta itu med.

Utgångspunkten är den planeringskonferens som avhölls i Stockholm 19–20 september. I detta nummer finns ett referat från mötet. Resultatet från konferensen kommer att ligga till grund för verksamhetsplaneringen 2013–2014. Nästa konferens avser vi i förbundsstyrelsen att arrangera under hösten 2014.

Viktiga framtidsfrågor finns i förbundets och föreningarnas egen utveckling och förhoppningsvis tilltagande styrka ochförmåga att påverka omgivningen i för oss positiv riktning. Detta åstadkommer vi bäst genom att bli fler medlemmar och bilda regionala föreningar i samtliga län och regioner. Det blir viktigt för oss att skapa goda kontakter lokalt för att bli en samtalspartner med professionen inom ögonsjukvården, optiker och syncentraler m m. Inom ramen för ett gott kvalitetsarbete ska kliniker och mottagningar veta vad deras ”kunder”, det vill säga vi patienter, anser om vård och bemötande. En glaukomförening kan därmed bli en viktig part i kvalitetsarbetet.

Ytterligare en viktig framtida uppgift för föreningarna i samarbete med förbundet är att få kontakt med lokala politiker och att genom dessa påverka viktiga framtidsfrågor som till exempel fördelning av ekonomiska resurser och tillgång till ögonläkare.

En kommande betydelsefull metod att expandera är att inom ramen för en regional förening bilda så kallade lokala intressegrupper. Våra föreningar är ofta ganska koncentrerade till en större ort i länet/regionen, medan andra större orter på lite längre avstånd blir på grund av kommunikationsproblem dåligt representerade. I skrivande stund har vi två sådana grupper, en i Vänersborg–Trollhättan och en i Värnamo. Jag är övertygad om att detta är ett utmärkt sätt att nå betydligt fler människor med stöd och information.

Lars Steen
Förbundsordförande

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-20
Det är Dr SUNNY du kan maila honom om han behöver hjälp i ditt förhållande drsunnydsolution1@gmail.com Jag lovar att dina problem kommer att lösas omedelbart. Efter att ha varit i relation till honom i sju år lämnade han mig, jag gjorde allt. Kan jag vända honom, men allt var förgäves. Vill ha för den kärlek jag känner för honom bad men han vägrade tills förklarade mitt problem med någon online och hon föreslog att jag hellre skulle maila en stavningskastare som kunde hjälpa mig med en stava som skulle få honom tillbaka, men jag m killen som aldrig trodde på stavar, hade jag inget annat val än att prova det, skickat till thaumaturge, jag sa inget problem allt kommer att bli bra om tre dagar, min ex tillbaka till mig inom tre dagar, stavningen var cast och överraskande på andra dagen, som var runt 16:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, svarade han. ring och allt han sa var att han var så dålig för allt som hände, jag ville komma tillbaka till mig, som jag älskar så mycket. Jag var så glad och förvånad. Sedan dess har jag lovat att alla som känner viljan Har aldrig ett problem med förhållandet, jag kommer att hänvisa till stavningskärlet för att hjälpa till. Vem som helst kan behöva hjälp av tvättmaskinen, han mailar drsunnydsolution1@gmail.com Han gjorde också många stavliknande, (1) vill ha din ex tillbaka. (2) Du har alltid mardrömmar. (3) Att främjas på ditt kontor (4) Vill du ha ett barn. (5) Du vill vara rik. (6) vill hålla din make att vara din egen för alltid. (7) behovet av ekonomiskt stöd. 8) Vill du ha kontroll över det äktenskapet 9) Vill du lockas till människor 10) Bristen på barn 11) BEHÖVER DU EN HUSBAND / WIFE 13) Hur man vinner din lotteri 14) PROMOTIONELL SPEL 15) SKYDDSPELLA 16) BUSINESS SPELL 17) GOD ARBETE HEKIZO 18) botemedel för vilken sjukdom som helst / H.I.V. Kontakta honom idag på: drsunnydsolution1@gmail.com eller WhatsApp på +2348077620669
Lydia,

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet