Ledare av Lars Steen

Fler specialistutbildningsplatser måste inrättas!

Bästa medlemmar och läsare!

Glaukomförbundet har många stora utmaningar för framtiden. För det första måste vi bli fler medlemmar och få till en fullständig täckning med föreningar över hela landet. För närvarande planerar vi att rekrytera en eller två projektledare som kan arbeta intensivt för dessa mål. På så sätt får vi en starkare och tydligare röst gentemot politiker och beslutsfattare i vården. Av de personer som har en känd glaukomsjukdom i Sverige är endast 2 % medlemmar i våra föreningar. Vi borde kunna bättre. På årsstämman presenterades en målsättning och strategi för att öka medlemsantalet med 10 % per år och det kommer an på oss alla att arbeta för detta mål.

En annan stor utmaning är det faktum att personalresurserna för glaukomsjukvård har sjunkit till en kritisk nivå på flera håll i landet. Framför allt gäller det läkarbemanningen. Larmrapporter om att väntetid för första undersökning efter remiss kan vara oacceptabelt lång och att det dessutom uppkommer alltför långa intervall mellan kontroller och uppföljningar. Allt enligt ögonläkarföreningens skrift ”Riktlinjer för Glaukomsjukvården”. Dessutom ser vi att flera privatpraktiserande ögonläkare närmar sig en ålder då de börjar fundera på att dra sig tillbaka. Det uppstår då en grannlaga uppgift för våra landsting att prioritera resurserna på ett rimligt sätt mellan olika patientgrupper. Nyrekrytering till att bli ögonspecialist behöver förstärkas. Även här har landstingen ett stort ansvar eftersom de har makten över specialist-utbildningen. Fler specialistutbildningsplatser måste inrättas. Vi i glaukomföreningarna kan påverka detta genom att be om företräde hos våra lokala landstingspolitiker och framföra våra synpunkter. Beakta att vi har val om drygt ett år.

Under året har förbundsstyrelsen fattatbeslut att förbundet och alla föreningar ska ha en ny logotype och grafisk profil på alla dokument och trycksaker. Logotypen presenterades på årets förbundsstämma och kommer att fasas in under resten av 2013. Vi kunde glädja oss åt en rekordstor församling på vår årsstämma som för första gången hölls utanför Stockholm, nämligen i Uppsala. I november kommer förbundet att kalla samtliga föreningsordföranden till ett avstämningsmöte i avsikt att följa upp hur vi lyckas i våra verksamhetsplaner.

Till sist en uppmaning till alla medlemmar att bidra i styrelsearbetet i era respektive föreningar. Ett aktivt föreningsarbete kan också få positiva effekter på om de lokala landstingen ser på oss som en viktig aktör.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-20
Det är Dr SUNNY du kan maila honom om han behöver hjälp i ditt förhållande drsunnydsolution1@gmail.com Jag lovar att dina problem kommer att lösas omedelbart. Efter att ha varit i relation till honom i sju år lämnade han mig, jag gjorde allt. Kan jag vända honom, men allt var förgäves. Vill ha för den kärlek jag känner för honom bad men han vägrade tills förklarade mitt problem med någon online och hon föreslog att jag hellre skulle maila en stavningskastare som kunde hjälpa mig med en stava som skulle få honom tillbaka, men jag m killen som aldrig trodde på stavar, hade jag inget annat val än att prova det, skickat till thaumaturge, jag sa inget problem allt kommer att bli bra om tre dagar, min ex tillbaka till mig inom tre dagar, stavningen var cast och överraskande på andra dagen, som var runt 16:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, svarade han. ring och allt han sa var att han var så dålig för allt som hände, jag ville komma tillbaka till mig, som jag älskar så mycket. Jag var så glad och förvånad. Sedan dess har jag lovat att alla som känner viljan Har aldrig ett problem med förhållandet, jag kommer att hänvisa till stavningskärlet för att hjälpa till. Vem som helst kan behöva hjälp av tvättmaskinen, han mailar drsunnydsolution1@gmail.com Han gjorde också många stavliknande, (1) vill ha din ex tillbaka. (2) Du har alltid mardrömmar. (3) Att främjas på ditt kontor (4) Vill du ha ett barn. (5) Du vill vara rik. (6) vill hålla din make att vara din egen för alltid. (7) behovet av ekonomiskt stöd. 8) Vill du ha kontroll över det äktenskapet 9) Vill du lockas till människor 10) Bristen på barn 11) BEHÖVER DU EN HUSBAND / WIFE 13) Hur man vinner din lotteri 14) PROMOTIONELL SPEL 15) SKYDDSPELLA 16) BUSINESS SPELL 17) GOD ARBETE HEKIZO 18) botemedel för vilken sjukdom som helst / H.I.V. Kontakta honom idag på: drsunnydsolution1@gmail.com eller WhatsApp på +2348077620669
Lydia,

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet