Ögontrycket nr 4 • 2013

Ledare av Lars Steen

Vi vill stärka befintliga och skapa nya regionala föreningar

I samband med Glaukomförbundets planeringskonferens hösten 2012 sjösattes en ambitiös plan för hur verksamheten skulle kunna utvecklas och förstärkas under åren 2013–2014. Med denna som grund fastställde förbundsstyrelsen organisationens verksamhetsplan – en konkretiserad version av planen. Läs mer >>

Senaste forskningsrön om glaukom

Glaukomföreningen i Göteborg arrangerade en föreläsning i Sjömanskyrkan i början av oktober. Ämnet hade lockat en stor publik till Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget. Det var många som ville veta hur långt glaukomforskningen har kommit. Föreningen hade bjudit in professor Bertil Lindblom, verksam vid glaukomenheten i Mölndal, Sahlgrenska universitetssjukhuset, som berättade om aktuella forskningsrön.

Läs mer >>

Bussförare med glaukom miste både körkortet och jobbet

Vi har i ett antal artiklar intervjuat glaukomiker som fått sitt körkort återkallat av Transportstyrelsen. I samtliga fall har det gällt ålderspensionärer som avslutat sitt yrkesliv men där ändå den drabbade helt förståligt upplever som dramatik och starka begränsningar i det dagliga livet. Särskilt gäller detta för den som bor så till att de allmänna kommunikationerna inte utgör något alternativ till det egna bilåkandet.

I det här numret har vi gjort en intervju med yrkeschauffören Lars-Åke Sandberg, 55 år och bosatt i Anderstorp, Gislaved kommun. Strax efter midsommar i år blev han av med körkortet och därmed jobbet som busschaufför. Läs mer >>

Rapport från förbundets körkortsgrupp

Körsimulator på gång

Att körkort riskerar att återkallas på grund av synfältsskador är en obehaglig konsekvens för dem som drabbas av glaukom eller diabetes. Ögonläkare har den ganska obekväma skyldigheten att anmäla patienter som inte uppfyller de medicinska kraven för körkort. Under de senaste åren har anmälningskravet skärpts så pass att läkarna egentligen inte har något svängrum alls – det är ”körförbud” eller anmälan som är alternativen.

Därmed hamnar hela rättssäkerhetsfrågan hos Transportstyrelsen.

Läs mer >>

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet