Ledare av Lars Steen

JO-anmälan som skjuter över målet

Bästa medlemmar och läsare!
Jag önskar er alla en god fortsättning på 2014, som jag hoppas och tror ska bli ytterligare ett framgångsrikt år för Glaukomförbundet och alla anslutna föreningar. Fortsatt statsbidrag på ungefär samma nivå bäddar också för detta.

Jag har tidigare skrivit om de aktiviteter vi har sjösatt för att stötta och förnya våra föreningar Småland/Öland och Sörmland. ÖT har presenterat de två projektledarna i tidigare utgåvor. Nu i januari i år lyckades vi få till stånd en nystart i Sörmlandsföreningen genom att kunna rekrytera flera nya medlemmar till den tidigare styrelsen. I det nya projektet att starta på nytt i Småland vände vi oss till Jönköping där vi också lyckades få till stånd en ny förening vid namn ”Småland” och med en interimsstyrelse. Tilläggas bör att båda dessa nya styrelser har en betydande kompetens och erfarenhet av föreningsarbete. Jag hälsar båda varmt välkomna till Glaukomförbundet.

Vi närmar oss nu Världsglaukomveckan (VGV), vecka 11 (10–16 mars). Jag noterar med glädje att glaukomföreningarna planerar många aktiviteter som också framgår av annons i detta nummer av ÖT. VGV har fått allt större betydelse för att sprida kunskap och förståelse för den folksjukdom som ändå glaukom utgör. Från vår sida propagerar vi bland annat för att man ska vidta åtgärder för att kunna åstadkomma en tidigare upptäckt och därmed minska risken för omfattande synfältsbortfall redan vid första diagnostillfället. Detta är också temat för de internationella aktiviteter som kommer att äga rum runt om i världen.

Körkortsfrågorna tycks ständigt vara aktuella och har berörts ofta i ÖT. Det senaste som hänt är att riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c) med flera har JO-anmält chefsläkare Lars Englund Transportstyrelsen och professor Bertil Lindblom Sahlgrenska Akademin (vetenskaplig rådgivare) med skälen att man har gjort en för strikt eller hård tolkning av de medicinska bestämmelserna. Från Glaukomförbundets
sida kan vi delvis hålla med, men eftersom Transportstyrelsen finansierar ett utvecklingsprojekt hos Vägtrafiksforskningsinstitutet som syftar till en objektiv och trovärdig metod att bedöma synförmågan hos personer med skadat synfält tycker vi nog att anmälaren skjuter över målet.

Lars Steen, förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-18
Jag vill dela ett bra vittnesbörd på denna webbplats om hur DR MUSTAFA hjälpte mig att bli gravid. Jag och min man har försökt att få barn i över 7 år, men ingen tur så vi bestämde oss för att kontakta familjen läkaren och trots allt testet har gjorts, han sa till oss att mitt fallfjärrör inte fungerar, då var jag en dag på kontoret när en vän av mig som hade samma problem med mig blev gravid efter att hon kontaktade DR MUSTAFA. hon riktade mig till honom och när jag kontaktade honom genom hans e-post och han gjorde reningen på graviditetsförklaringen och inom 2 veckor hade jag en känsla av hur och jag gick för att träffa familjen läkaren som berättade för mig att jag är gravid. Om du vet att du har ett liknande problem som detta, eller någon fertilitetsproblem och du vill vara gravid, kan du kontakta DR MUSTAFA via e-post: dr.mustafa86@yahoo.com eller meddelande på whatsapp via: +2348071624292 Också specialiserad på: Få din ex-flickvän eller pojkvän tillbaka Få din ex fru eller make tillbaka Välståndsstavning Skyddsstavning Få jobbstavning Arbetsfrämjande stavning Barnförtrollning Hiv Cure Graviditet stavning Kärleksförtrollning Äktenskapsstavning Vinnande lotterier Etc... Om du behöver hjälp kan du kontakta honom via email: dr.mustafa86@yahoo.com eller meddelande på whatsapp via: +2348071624292 kontakta nu och ditt problem kommer att lösas inom 48 timmar.
Marjo, Hur jag blev gravid

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet