Ledare av Lars Steen

Körsimulatorprojektet framskrider

Bästa medlemmar och läsare!
Sedan föregående utgåva har vi dels uppmärksammat Världsglaukomveckan (VGV) och dessutom haft Glaukomförbundets årsmöte. Under VGV har ni medlemmar i våra regionala föreningar haft en lång rad av olika aktiviteter runt om i landet. Detta har varit mycket glädjande att notera för oss i förbundsstyrelsen.

Temat för aktiviteterna runt om i världen har bland annat varit att uppmärksamma betydelsen, för dem med hittills odiagnostiserade glaukom, att kunna bli upptäckta i tid. Då kan man genom adekvat behandling i de flesta fall bromsa försämringen i synfältet. Många av oss kan berätta om den chock man får vid första ögonläkarbesöket när diagnosen ställs och att man redan kan ha utbredda skador på synfältet, som riskerar anmälan till Transportstyrelsen rörande körkortet. Vi hoppas nu att optiker och ögonläkare gemensamt kan utveckla metoder för tidig upptäckt.

På ett välbesökt årsmöte kunde vi hälsa representanter för våra nygamla föreningar, Sörmland och Småland, för första gången. Efter årsmötet kunde vi tillsammans diskutera kring den gällande verksamhetsplanen, hur den har genomförts och kommer att följas upp under fortsättningen av 2014. Många av målen har redan nu uppnåtts. Vi kan till exempel konstatera att antalet medlemmar på ett år har ökat från cirka 1 850 till cirka 2 200.

Några föreningar kunde dessutom rapportera att antalet fortsatt att öka under 2014. Detta är viktigt ty ju fler medlemmar desto större inflytande får vi. Vidare har vi enligt planen kunnat rädda och ge nytt liv åt föreningarna i Småland och Sörmland, ett mycket glädjande resultat.

Många medlemmar funderar på vad som händer i körsimulatorprojektet. Ett par av oss kallades nyligen till ett referensgruppsmöte till projektet. Projektledningen rapporterade då att man utvecklat scenarier och mätpunkter för att kunna bedöma vad som är acceptabelt för körkortsinnehav.

Under kommande månad kommer cirka 100 normalpersoner att få genomgå testet för att skapa en så kallad ”normdatabas” till vilken man sedan kan jämföra de resultat som erhålles vid tester av personer med synfältsskador. Mer än 200 personer med synfältsskador har hörsammat kallelsen att anmäla sig som försöksperson.

Till sist vädjar jag till er alla att stötta era styrelser, delta i informationsmöten med pensionärsföreningar etc.

Lars Steen, förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-10-18
Jag vill dela ett bra vittnesbörd på denna webbplats om hur DR MUSTAFA hjälpte mig att bli gravid. Jag och min man har försökt att få barn i över 7 år, men ingen tur så vi bestämde oss för att kontakta familjen läkaren och trots allt testet har gjorts, han sa till oss att mitt fallfjärrör inte fungerar, då var jag en dag på kontoret när en vän av mig som hade samma problem med mig blev gravid efter att hon kontaktade DR MUSTAFA. hon riktade mig till honom och när jag kontaktade honom genom hans e-post och han gjorde reningen på graviditetsförklaringen och inom 2 veckor hade jag en känsla av hur och jag gick för att träffa familjen läkaren som berättade för mig att jag är gravid. Om du vet att du har ett liknande problem som detta, eller någon fertilitetsproblem och du vill vara gravid, kan du kontakta DR MUSTAFA via e-post: dr.mustafa86@yahoo.com eller meddelande på whatsapp via: +2348071624292 Också specialiserad på: Få din ex-flickvän eller pojkvän tillbaka Få din ex fru eller make tillbaka Välståndsstavning Skyddsstavning Få jobbstavning Arbetsfrämjande stavning Barnförtrollning Hiv Cure Graviditet stavning Kärleksförtrollning Äktenskapsstavning Vinnande lotterier Etc... Om du behöver hjälp kan du kontakta honom via email: dr.mustafa86@yahoo.com eller meddelande på whatsapp via: +2348071624292 kontakta nu och ditt problem kommer att lösas inom 48 timmar.
Marjo, Hur jag blev gravid

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

Till medlemsforumet