Ledare av Lars Steen

Lagens mål om jämställd vård må uppfyllas

Bästa medlemmar och läsare!

I september har vi val i Sverige och troligen vet vi utgången när detta nummer kommer ut. Glaukomförbundet är en helt opolitisk organisation, men tillgången till vård, behandling och uppföljning av glaukom är beroende av politiska beslut, som till viktigaste del fattas av landstingspolitikerna. Det är därför viktigt att ni ute i våra regionala föreningar försöker nå fram till era politiker för att ställa frågor om prioriteringar. Kroniska sjukdomstillstånd som riskerar att leda till funktionsnedsättning tillhör det som bör prioriteras högt enligt prioriteringsutredningen.

Apropå resurser har det kommit till vår kännedom att vissa landsting rustar ner ögonsjukvården på mindre orter med hänvisning till brist på ögonläkare och ögonsjuksköterskor. Detta försvårar allvarligt för patienterna i län med långa avstånd och gles kollektivtrafik. Det riskerar att medföra allt för långa väntetider för nybesök och allt för långa kontrollintervall. Vi uppmanar de ansvariga att utbilda och rekrytera personal så att Hälso- och sjukvårdslagens mål om jämställd vård må uppfyllas. Detta är ytterligare ett skäl till att vi ska försöka få god kontakt med våra landstingspolitiker och även med ledningarna för ögonklinikerna i länet.

Idéer och förslag till planeringskonferensen

Den nordiska ögonkongressen, NOK2014, avhölls i Stockholm den 20-23 augusti. Organisationskommittén hade erbjudit Glaukomförbundet samt de norska och danska glaukomföreningarna att kostnadsfritt få disponera en monter på utställningen. Detta tillsammans med många företag inom medicinteknik och läkemedel. Vi fick många besök i vår monter där vi presenterade våra respektive tidningar och övrigt informationsmaterial. Många tyckte också att det gemensamma nordiska upplägget var bra. Det har även resulterat i planer på ett ökat samarbete mellan våra tre organisationer.

Vi har följt en planeringsstruktur under år 2013 - 2014 som vi har presenterat vid flera tillfällen. I samband med ordförandemötet vid årsstämman kunde vi konstatera att vi tillsammans i stor utsträckning hade uppfyllt de mål vi hade satt upp. Nu är det dags igen för en ny planeringskonferens inför åren 2015-2016. Jag uppmanar därför er alla att kontakta era styrelser och ge idéer och förslag till de som representerar er förening på mötet.

Lars Steen, förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet