Vad gör Glaukomförbundet

Svenska Glaukomförbundet är en ideell, fristående och opolitisk organisation med syfte att:

  • öka patienters kunskap om och ansvar för sin sjukdom, behandlingsmetoder och medicinering

  • öka sjukvårdspersonalens insikt om och intresse för patienters och anhörigas informationsbehov

  • verka för hög kvalitet och ökad forskning inom glaukomsjukvården

  • verka för informationsutbyte med myndigheter, organisationer och intressenter inom och utom landet

  • informera allmänheten och massmedia om förbundets och glaukomföreningarnas syfte och verksamhet

  • verka för bildande av glaukomföreningar för att möjliggöra aktivitetsinsatser

  • verka för samarbete mellan glaukomföreningarna.


Glaukomförbundet ger ut en tidning fem gånger per år. Artiklar ur senaste och äldre nummer finns under rubriken ÖgonTrycket.

Kontaktpersoner

Lars Steen (ordf)
ordf@glaukomforbundet.se 

Anna Wikberg (vice ordf)
Tel 070-676 54 80
anna.wikberg@glaukomforbundet.se

Åke Svensson (kassör)
kassor@glaukomforbundet.se

Roland Strömbäck (sekr)
roland.stromback@glaukomforbundet.se

Lars Karbin (ledamot)
lars.karbin@glaukomforbundet.se

Anders Nyström (suppleant)
anders.nystrom@glaukomforbundet.se

Birgitta Hedin (suppleant)
birgitta.hedin@glaukomforbundet.se

Nils Widenfors (suppleant)
nils.widenfors@glaukomforbundet.se

Ann Thörnblad (redaktör)
ogontrycket@glaukomforbundet.se

Birgitta Fors (webbansvarig)
webb@glaukomforbundet.se
 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet