Välkommen till Glaukomförbundets hemsida!

Webbplatsen är anpassad för dig som är synsvag. Uppe till höger kan du ställa in storlek på text samt kontrast så att det blir enkelt att läsa. Ser du mycket dåligt stödjer den här webbplatsen ”Talande Webb”.

 


Tidningen ÖgonTrycket
utkommer med fem nummer per år, i februari, april, juni, september och december.

I Ögontrycket nr 1 kan du läsa om professor Christina Lindén vid Umeå Universitet vars forskning lett till ny infor-mation om hur läkemedel som ögondroppar fungerar och tas upp av ögat. Läs också om ögonsjuk-sköterskan Monika Wennerholms studieresa till Gambia där ögonsjukvården på vissa ställen bedrivs med både lite och omodern utrustning, om att gå på syntolkade bio- och operaföreställningar samt om projektet Chans till dispens, där medel sökts för att utveckla ett systematiskt träningsprogram som ger personer med synfältsskador förmågan att köra bil trafiksäkert.

Ögontrycket publiceras digitalt i sin helhet här:

Ögontrycket nr 1 • 2018

Du kan läsa ett urval av artiklar från äldre nummer genom att klicka på länken Glaukomförbundet och sedan ÖgonTrycket i vänsterspalten.  

Prenumerera på papperstidningen genom att bli medlem för endast 200 kr per år. OBS! Medlemsavgiften kan variera mellan de olika glaukomföreningarna. Anmäl dig som medlem genom att klicka på
BLI MEDLEM! Välkommen in!

Ny glaukomförening
bildad i Gävleborg!

Den 30 november 2017 bildades en ny glaukomförening i Gävle. De drygt 30 mötesdeltagarna fattade beslut om att bilda en förening med namnet Glaukomföreningen Gävleborg och valde interimsstyrelse.

Interimsstyrelsen ska nu starta föreningens arbete och kalla till ett årsmöte i början av 2018. Då ska stagar fastställas och styrelse väljas. Avsikten är att mötesverksamhet ska komma igång så snart som möjligt efter årsmötet.

Mer information > >>

Aktuellt om glaukom och samarbete med optikerna


Johan Semby
, t v, ögonläkare med ansvar för glaukomsjukvården i Halland höll ett föredrag på Sveriges Ögonläkarförening, SÖF, i Umeå i augusti 2107. Johan Semby redogjorde för aktuellt läge gällande patienter med glaukom, hur prognos av utveckling ser ut samt planerna för det samarbete glaukomsjukvård i Halland har i samarbete med Optikerförbundet.

Föredraget avslutades med att Lars Steen, t h, ordförande i Svenska Glaukomförbundet och ordförande för Optikerförbundet, Paul Folkesson, i mitten, fick ge sin syn på det gemensamma arbetet.

Välutbildade optiker kan avlasta hårt pressad ögonsjukvård

Sveriges optiker kan nu, med rätt utbildning, få behörighet att använda så kallade diagnostiska droppar. Det skapar nya möjligheter för ett ännu närmare samarbete mellan ögonsjukvården och optikerbranschen – och i förlängningen en bättre ögonhälsa hos befolkningen. Läs hela artikeln HÄR!

Glaukom i dag – bättre kunskaper och behandling, men låg prioritet

Glaukom är fortfarande en av de vanligaste allvarliga ögonsjuk-domarna, och många glaukompatienter blir blinda på båda ögonen under sin livstid även i Sverige. Samtidigt står vi på en mycket fastare kunskapsgrund än tidigare, och såväl diagnostiska metoder som uppföljnings- och behandlingsmetoder har utvecklats mycket de senaste 30 åren.

Läs hela artikeln i Läkartidningen 38/2016
av Boel Bengtsson, docent, universitetslektor
och Anders Heijl, senior professor; båda institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, oftalmologi, Lunds universitet

Donationer gynnar glaukomforskningen

ETT STORT TACK
till Er som skänkt pengar till glaukomforskningen!
Vill du bidra till forskningen sätter du in ditt bidrag på plusgirokonto 56 42 28-5.

Aktuellt

 • den 28 mars 2017

  SRF-Seminarium 25 april: När synen sviktar

  Seminarium om synskador och dess konsekvenser och hur rehabilitering kan underlätta vardagen 25 april i Stockholm kl 16.00 Inbjudan av SRF Stockholms och Gotlands län. Läs mer i inbjudan: När...

  Läs mer

 • den 19 december 2016

  Välutbildade optiker kan avlasta hårt pressad ögonsjukvård

  Välutbildade optiker kan avlasta hårt pressad ögonsjukvård Sveriges optiker kan nu, med rätt utbildning, få behörighet att använda så kallade diagnostiska droppar. Det skapar nya...

  Läs mer

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet